powrót

Alimenty natychmiastowe na wniosek online

Alimenty wypłacane na dziecko mają służyć utrzymaniu jego statusu życia na takim samym poziomie, jak przed rozstaniem rodziców. Dziś procedura przyznawania tego świadczenia jest żmudna, długa i kłopotliwa – zanim więc dziecko otrzyma pieniądze, które pozwolą mu na niezakłócony rozwój, naukę czy leczenie, może minąć nawet wiele miesięcy. Obecnie ustawodawca, w tym przypadku Ministerstwo Sprawiedliwości, dąży do skrócenia i ułatwienia tego procesu po to, by potrzeby dziecka były realizowane na bieżąco i by nie odczuwało ono negatywnych skutków rozstania rodziców – przynajmniej na płaszczyźnie finansowej. Stąd pomysł na alimenty natychmiastowe i wniosek online…

Gromadzenie szeregu dokumentów, sprawa sądowa oraz oczekiwanie na rozpatrzenie wniosku alimentacyjnego bardzo często prowadziły w przeszłości do negatywnych konsekwencji dla dziecka. Jak kwestia ta będzie wyglądała po zmianie prawa? Czym w ogóle są alimenty natychmiastowe na wniosek online i kiedy ich procedowanie wejdzie w życie? Jakie kwoty będzie można uzyskać od ojca lub matki w ramach zasądzonych alimentów natychmiastowych i w jaki sposób ma wyglądać cały ten proces? Odpowiedzi na te i inne pytania związane z tematem alimentów natychmiastowych znajdują się poniżej – zapraszamy do lektury!

Czym są alimenty natychmiastowe na wniosek online i jak mają ułatwić realizację roszczeń?

Alimenty natychmiastowe mają stać się narzędziem, które będzie usprawniać i przyspieszać otrzymywanie świadczeń. Na czym ma polegać cała procedura? Przede wszystkim zakłada ona, że od złożenia wniosku o alimenty natychmiastowe w sądzie, do wydania decyzji o przyznaniu świadczenia nie może minąć więcej niż 14 dni – chyba że we wniosku pojawią się błędy – wówczas termin ten wydłuża się o kolejne 14 dni od wniesienia korekty.

Oprócz tego uproszczenie całej procedury będzie polegało również na sposobie składania wniosku. Gdzie będzie można znaleźć formularz z wnioskiem o natychmiastowe alimenty? Online! Ma on być dostępny dla osób zainteresowanych przez Internet, na stronach ministerialnych, a jego forma pozwoli na samodzielne wypełnienie dokumentu – bez pomocy prawników czy innych urzędników. Dodatkowo do formularza nie trzeba będzie dołączać – tak jak dotychczas – szeregu innych dokumentów, takich jak – przykładowo – dowody potwierdzające ponoszenie kosztów utrzymania dziecka, oświadczenie o dochodach czy dowody wskazujące na niewywiązywanie się z obowiązku łożenia na dziecko osoby pozywanej (tej, od której mają zostać zasądzone alimenty). W planowanej procedurze osoba chcąca uzyskać świadczenie alimentacyjne będzie musiała przedstawić jedynie odpis aktu urodzenia dziecka oraz podstawowe dane.

Informacje o tej formie alimentów znajdują się także w artykule Alimenty natychmiastowe – co to jest, kto i kiedy może się o nie ubiegać  >>

Jakie kwoty będzie można uzyskać w ramach alimentów natychmiastowych?

Kwoty alimentów natychmiastowych będą obliczane inaczej, niż w przypadku „zwykłych” alimentów. Wysokość tego świadczenia była określana na podstawie potrzeb dziecka, którym należy zadośćuczynić, by jego status materialny nie pogorszył się po rozstaniu rodziców (na wysokość alimentów wpływały także możliwości finansowe rodziców). W przypadku alimentów natychmiastowych kwota będzie stała, jednak będzie się ona również zmniejszać wraz z liczbą dzieci. I tak:

  • dla pierwszego dziecka wysokość alimentów będzie wynosić 21% pensji minimalnej,
  • 19% w przypadku dwójki wspólnych dzieci (na każde dziecko),
  • 17% na każde z trójki dzieci,
  • 15% pensji minimalnej na dziecko – przy czwórce dzieci,
  • 13% minimalnej „krajowej” na każde z piątki lub więcej dzieci.

Oczywiście kwoty zasądzonych alimentów będą aktualizowane zgodnie z podnoszeniem przez rząd kwoty pensji minimalnej w Polsce.

Alimenty natychmiastowe na wniosek online – od kiedy wchodzi zmiana w prawie?

Niestety obecnie nie wiadomo jeszcze, od kiedy będzie można ubiegać się o alimenty natychmiastowe – ich kwestia nadal nie została bowiem wyjaśniona, a ustawa zmieniająca zapisy Kodeksu rodzinnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego nie jest procedowana. Przypuszcza się, że zmiany wejdą w życie w drugim lub trzecim kwartale 2022 roku, ale informacja ta wciąż pozostaje niepewna – dobrze jednak wcześniej zapoznać się z regułami i zasadami wnioskowania o to świadczenie i przyznawania alimentów natychmiastowych, ponieważ mogą one przydać się w najmniej oczekiwanym momencie. Warto również dodać, że ich pozyskanie od razu zabezpieczy byt dziecka, jednak nie będą się o nie mogły ubiegać osoby, które wcześniej nie starały się o realizację tego rodzaju świadczeń dla dziecka w ramach dotychczas obowiązującej procedury, a także te, które złożyły już pozew o rozwód lub o separację.

Alimenty natychmiastowe online – uproszczenie i skrócenie obowiązujących procedur – itogis.pl
Fot. Pomysł na alimenty natychmiastowe na wniosek online zakłada maksymalne uproszczenie i przyspieszenie procedury w porównaniu z obowiązującym dziś standardem.

Obecnie nadal można składać pozew o alimenty na starych zasadach. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, skorzystaj z internetowego generatora pozwów o alimenty Itogis, dzięki któremu sporządzisz profesjonalne pismo sądowe samodzielnie, nie tracąc czasu na spotkania z prawnikami – możesz to zrobić bez wychodzenia z domu!

O nas