Tag: alienacja rodzicielska

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem – na czym polega i co za nie grozi?

11 sierpnia 2022

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem – przed rozwodem i po jego rozstrzygnięciu – jest zdecydowanie zachowaniem niepożądanym. Na szczęście polskie prawo przewiduje konkretne środki, dzięki k...

Czytaj więcej

Do czego prowadzi alienacja rodzicielska – dziecko w sytuacji okołorozwodowej rodziców

12 maja 2022

Alienacja dziecka od ojca lub matki to jedna z nieczystych sztuczek rozwodowych stosowanych przez strony, ale również działanie na szkodę potomka. Skutkuje wieloma negatywnymi zjawiskami, takimi ...

Czytaj więcej