powrót

Ślub cywilny po rozwodzie – dokumenty, terminy, formalności

Kiedy można wziąć ślub cywilny po rozwodzie? Jakie dokumenty należy przygotować do Urzędu Stanu Cywilnego? Czy można wziąć drugi ślub po rozwodzie z tą samą osobą? O tych i innych aspektach ponownego wstępowania rozwodników w związek małżeński w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury.

Jak pokazują statystyki, osób rozwiedzionych cały czas w Polsce przybywa, powtórnych małżeństw również jest coraz więcej. Stąd często pojawiające się pytania o niezbędne w takich okolicznościach dokumenty oraz terminy i formalności, których trzeba dopełnić w przypadku brania ślubu cywilnego po rozwodzie. Kolejne kroki całej tej „procedury” to: rozwód, uprawomocnienie wyroku, zgromadzenie potrzebnych dokumentów do ślubu cywilnego po rozwodzie – w tym odpisu wyroku rozwodowego, złożenie kompletu dokumentów w Urzędzie Stanu Cywilnego i ustalenie terminu ślubu cywilnego.

Ile trwa uprawomocnienie rozwodu?

Uprawomocnienie wyroku rozwodowego (bez orzekania o winie czy z orzekaniem o winie) wymaga czasu. Standardowo orzeczenie staje się prawomocne po tygodniu od jego wydania. Jeśli jednak w tym czasie jedna ze stron (lub obie) wnioskuje o wydanie uzasadnienia wyroku albo odwołuje się od niego do sądu apelacyjnego (co w praktyce oznacza ponowną sprawę rozwodową), uprawomocnienie rozwodu oddala się w czasie, a prawomocny wyrok w tej sprawie warunkuje to, jak szybko po rozwodzie można wziąć ślub.

Biorąc pod uwagę wskazane powyżej okoliczności i obowiązujące w polskim prawie przepisy, należy być więc przygotowanym na różne warianty biegu spraw, w tym na:

  • uprawomocnienie wyroku rozwodowego w ciągu 7 dni od orzeczenia rozwodu, jeśli żadna ze stron nie składa wniosku o jego uzasadnienie;
  • uprawomocnienie rozwodu w ciągu 14 dni od otrzymania uzasadnienia wyroku przez stronę o to wnioskującą, jeśli nie składa ona apelacji (jeżeli wnioskują obie strony i dzieje się to w różnym czasie, wspomniane 14 dni odnosi się do terminu późniejszego);
  • uprawomocnienie orzeczenia o rozwodzie następujące dopiero po zakończeniu sprawy w sądzie apelacyjnym (na skutek odwołania się strony lub stron od wyroku rozwodowego wydanego przez pierwszą instancję).

Gdy rozwód jest już prawomocny, warto uzyskać odpis wyroku rozwodowegoto dokument potrzebny do ślubu cywilnego po rozwodzie (i nie tylko do tego). Sąd od momentu przyjęcia wniosku o odpis aktu rozwodu ma 14 dni roboczych na wydanie go wnioskującemu. 

Zobacz, jak uzyskać odpis wyroku rozwodowego >>

Ślub cywilny po rozwodzie – jakie dokumenty są niezbędne?

Aby wziąć kolejny ślub po rozwodzie, należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego komplet niezbędnych dokumentów. Są wśród nich:

  • odpis aktu małżeństwa oraz odpis wyroku rozwodowego kończącego ostatni formalny związek (to konieczne również wtedy, gdy po rozwodzie bierze się ślub z tą samą osobą, co jest oczywiście prawnie dopuszczalne);
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (obecnie to 84 zł za sporządzenie aktu małżeństwa oraz, jeśli ktoś ma takie życzenie lub potrzebę, 1000 zł za udzielenie ślubu w innym miejscu niż Urząd Stanu Cywilnego);
  • akty urodzenia obojga przyszłych małżonków.

Zobacz, jak uzyskać odpis aktu stanu cywilnego (małżeństwa, urodzenia, zgonu) >>

Przy składaniu powyższych dokumentów w Urzędzie Stanu Cywilnego okazuje się również urzędnikowi dowody tożsamości (dowód osobisty lub paszport) i podpisuje oświadczenia o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Takie pisemne zapewnienie traci swoją ważność w ciągu pół roku, jeśli więc ślub cywilny po rozwodzie nie odbędzie się w tym terminie, oświadczenie trzeba składać ponownie. Jest to o tyle istotne, że nie można wyznaczyć daty ślubu wcześniej niż 30 dni od momentu złożenia tego zapewnienia w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Kiedy można wziąć ślub cywilny po rozwodzie? Jakie dokumenty należy przygotować do Urzędu Stanu Cywilnego? Czy można wziąć drugi ślub po rozwodzie z tą samą osobą? Sprawdź to!

Podsumowując… Kiedy można wziąć ślub cywilny po rozwodzie?

Ponowne małżeństwo może zostać zawarte przez rozwodnika po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego, dostarczeniu niezbędnych (wyżej opisywanych) dokumentów do Urzędu Stanu Cywilnego i po upływie miesiąca od złożenia w Urzędzie Stanu Cywilnego zapewnienia o tym, że nie istnieją (lub nic o nich nie wiadomo osobom składającym te oświadczenia) żadne okoliczności uniemożliwiające zawarcie związku małżeńskiego.

***

Jeśli jesteś dopiero na początku tej drogi i przed ślubem czeka cię jeszcze rozwód, usprawnij swoje działania – zobacz, jak samodzielnie, szybko i skutecznie napisać pozew rozwodowy i/lub skorzystaj z internetowej platformy prawniczej służącej do generowania dokumentów sądowych – w tym pozwów o rozwód.

O nas