powrót

Brudne sztuczki rozwodowe stosowane przez strony

Rozwód jest jednym z tych momentów w życiu, kiedy małżonkowie odczuwają cały wachlarz emocji – od ulgi spowodowanej zakończeniem pewnego, najczęściej nieszczęśliwego okresu ich życia aż po złość, frustrację i gniew na byłego już partnera lub partnerkę. Czasem emocji tych nie udaje się utrzymać na wodzy – wpływają wówczas na zachowanie męża czy żony, którzy uciekają się do… brudnych sztuczek rozwodowych. Które z nich są najpopularniejsze i na jakie zachowania drugiej strony należy uważać podczas rozwodu?

Niebieska Karta a rozwód – jak to wygląda w praktyce?

Niebieska Karta to jeden z instrumentów prawnych stworzonych po to, by chronić ofiary przemocy w rodzinie. Niestety, niektóre osoby mogą nieuczciwie wykorzystać ten fakt na swoją korzyść. Podczas rozwodu zdarza się, że jedna ze stron – na skutek manipulacji – doprowadza do założenia Niebieskiej Karty, co z kolei może stanowić argument za orzeczeniem winy jednego z małżonków za rozkład pożycia małżeńskiego.

Najczęściej żona lub mąż, jeszcze przed samym rozwodem, prowokuje w domu kłótnie, o których opowiada „na zewnątrz”: sąsiadom, przyjaciołom, rodzinie. Podczas kolejnej awantury zostaje wezwana policja, która – po dokonaniu wywiadu środowiskowego – ma już dowody wystarczające do tego, by założyć Niebieską Kartę. Przed rozwodem lub w trakcie kryzysu małżeńskiego warto więc nie dawać się sprowokować i podczas każdej kłótni zachowywać zimną krew.

Wyczyszczenie konta przed rozwodem i inne sztuczki finansowe

Kością niezgody – zarówno w trakcie trwania małżeństwa, jak i podczas rozwodu – bardzo często bywają kwestie finansowe. Obie strony wiedzą, że podczas rozstania mogą stracić lub zyskać pieniądze. W zależności od tego, czy nie chcą dzielić się zgromadzonymi środkami, czy może pragną uzyskać od partnera bądź partnerki korzyści materialne, mogą uciekać się do różnych sztuczek. Jedną z nich jest wyczyszczenie konta przed rozwodem i ulokowanie środków na przykład na zagranicznym rachunku bankowym. Oprócz tego strona, która spodziewa się, że może być pociągnięta do odpowiedzialności poprzez nałożenie na nią alimentów, ucieka się często do zaniżenia swoich zarobków – przykładowo, prosząc pracodawcę o podział pensji na część oficjalną i część otrzymywaną „pod stołem”, czyli bez ewidencji. Opcji jest oczywiście więcej – wśród nich można wyróżnić odcięcie jednego z małżonków od pieniędzy zarabianych przez drugą osobę czy nawet umyślne odejście z pracy.

Manipulowanie dzieckiem – alienacja i inne metody

Działania zaliczane do sztuczek rozwodowych to również manipulowanie dzieckiem. Rodzic, który chce otrzymać wyłączne prawo do opieki nad potomkiem, zrobi wszystko, by osiągnąć swój cel. Jednym ze środków do jego dążenia może być na przykład alienacja rodzicielska (więcej informacji na ten temat znajduje się w tekście Do czego prowadzi alienacja rodzicielska – dziecko w sytuacji okołorozwodowej rodziców), czyli utrudnianie bądź uniemożliwianie kontaktów z pociechą drugiej osobie. Taki rodzic może oczerniać drugiego w obecności dziecka, stosować przekupstwo w celu uzyskania poparcia potomka i uciekać się do innych, nieetycznych i niestosownych zachowań.

Postępowanie rozwodowe z Niebieską Kartą w tle i zniesławieniem jednej ze stron – itogis.pl
Fot. Jedną z popularnych sztuczek rozwodowych jest manipulowanie Niebieską Kartą i zniesławianie drugiej strony.

Procedury rozwodowe i ich celowe przedłużanie

Kolejną brudną sztuczką rozwodową jest przedłużanie procedur. Do takich działań zalicza się szereg zachowań, wśród których wyróżnić można przede wszystkim stałe przekładanie rozpraw (z uwagi na pilne zdarzenia życiowe czy choroby) lub niestawianie się na nie. Oprócz tego jedna ze stron może cały czas powoływać świadków i dostarczać do sądu coraz to nowe dowody – wszystko po to, by maksymalnie wydłużyć czas trwania sprawy (i być może zniechęcić drugiego małżonka do dochodzenia roszczeń, które ten wysuwa, lub doprowadzić do tego, że jednej ze stron skończą się środki na dalsze prowadzenie sprawy). Takiej sytuacji można uniknąć (lub przynajmniej jej przeciwdziałać), przygotowując wraz ze swoim adwokatem skuteczną i konsekwentną strategię procesową.

***

Więcej informacji o sytuacjach okołorozwodowych, które mogą utrudnić rozstanie, a także o rozwiązaniach takich problemów w zakładce Prawo rozwodowe. Zachęcamy do lektury!

O nas