powrót

Czy można wycofać pozew rozwodowy z sądu?

Uzasadnienie pozwu o rozwód może zawierać różne przyczyny rozpadu małżeństwa i naruszenia wspólnych więzi. Czasem jest to zdrada, czasem niemożność porozumienia się w ważnych kwestiach – szczególnie istotnych dla wspólnej przyszłości, a czasami – wypalenie uczuć. Niezależnie jednak od rodzaju tych przyczyn, niekiedy zdarza się, że osoba składająca pozew o rozwód chce go wycofać. Jak wycofać pozew o rozwód i kiedy to zrobić, by osiągnąć najlepszy efekt i nie wpaść w spiralę formalności? Co zrobić, gdy para jednak zdecyduje się ze sobą pozostać, ale decyzja ta zapadnie już po wydaniu wyroku rozwodowego? Odpowiedzi na te i inne pytania związane z wycofaniem pozwu o rozwód znajdziesz w naszym artykule.

Dogadanie się w kluczowych kwestiach, które wcześniej poróżniły małżonków, przemyślenie tej poważnej decyzji i zmiana zdania na temat rozstania czy wybaczenie „skoku w bok” może przecież dotyczyć każdego związku. Czy można wówczas zmienić swoje roszczenia?

Czy pozew o rozwód można wycofać? Tak – sprawdź, kiedy to zrobić

Wycofanie pozwu o rozwód może nastąpić na różnych etapach trwania sprawy, natomiast zdecydowanie warto podjąć tę decyzję jak najwcześniej – im później bowiem do niej dojdzie, tym więcej formalności będzie musiała spełnić strona pozywająca. Kiedy więc zgłosić się do sądu z wnioskiem o cofnięcie pisma rozwodowego, a tym samym – roszczenia?

•  Wycofanie pozwu przed pierwszą rozprawą

Najlepiej będzie, jeśli strona pozywająca wycofa dokument jeszcze przed pierwszą rozprawą. W takiej sytuacji wycofanie dokumentu jest jeszcze możliwe bez zgody pozwanego. Należy jednak zaznaczyć, że rozwiązanie to jest możliwe w sytuacji, w której osoba pozwana (mąż czy żona) nie odpowiedzieli na powództwo lub odpowiedzieli, ale nie zgodzili się na rozwód. W przeciwnym razie wycofanie pozwu wymaga zgody osoby pozwanej.

•  Wycofanie pozwu o rozwód po rozpoczęciu pierwszej rozprawy

Inną opcją jest wycofanie pozwu o rozwód już po rozpoczęciu pierwszej rozprawy, wówczas jednak obligatoryjnym będzie uzyskanie zgody pozwanej strony na cofnięcie pozwu. Jeśli do tego nie dojdzie, sprawa będzie toczyć się dalej.

•  Wycofanie pozwu o rozwód po zakończeniu sprawy

Ostatecznym terminem, w którym można będzie wycofać pozew o rozwód, jest okres po zakończeniu sprawy, ale przed uprawomocnieniem się wyroku – wtedy jednak również niezbędna jest zgoda osoby pozwanej.

Kiedy sąd może nie uznać wniosku o wycofanie pozwu o rozwód?

Czasem pojawiają się sytuacje, w których sąd decyduje się nie uznawać wniosku o wycofanie pozwu o rozwód. Noszą one zazwyczaj znamiona niezgodności z zasadami współżycia społecznego, prób obejścia prawa czy manipulacji pomiędzy małżonkami. W praktyce chodzi przede wszystkim o sytuacje, w których pozwany mąż lub żona dopuszczają się szantażu – przykładowo, za pomocą przemocy psychologicznej czy fizycznej lub grożąc odebraniem majątku czy ograniczeniem kontaktów z dziećmi – w celu osiągnięcia wycofania pozwu. Jeśli sąd, na podstawie zeznań i innych dowodów, będzie podejrzewał właśnie taką sytuację, może nie wyrazić zgody na wycofanie pisma rozwodowego.

Takie zachowanie jest niedopuszczalne i może stanowić element manipulacji w okolicznościach rozwodowych. O innych przykładach powiązanych z tego typu sytuacjami pisaliśmy już w naszych poprzednich tekstach – Brudne sztuczki rozwodowe stosowane przez strony czy Do czego prowadzi alienacja rodzicielska – dziecko w sytuacji okołorozwodowej rodziców, do których lektury serdecznie zachęcamy.

Jak wycofać pozew rozwodowy w praktyce?

Wycofanie pozwu o rozwód odbywa się na piśmie – należy więc skierować odpowiednio sporządzony wniosek do sądu właściwego dla toczącej się sprawy. Aby sporządzić takie pismo prawidłowo, trzeba znać adres sądu, a także sygnaturę sprawy, która zostaje nadana każdorazowo po wpłynięciu pozwu o rozwód.

W jaki sposób zredagować takie pismo?

Należy przede wszystkim wskazać obie strony sprawy (zarówno pozwanego, jak i powoda), sąd właściwy dla sprawy, a także datę pisma. Wniosek trzeba określić jako cofnięcie powództwa (powinien być to tytuł pisma). Następnie pisze się treść – jest to po prostu zdanie wyrażające wolę cofnięcia pozwu przeciwko danej osobie (tu konieczne jest podanie personaliów) z konkretnego dnia (trzeba podać datę złożenia pozwu). Oczywiście wniosek należy podpisać, a następnie przesłać w dwóch egzemplarzach do sądu.

Rozwodząca się para, która postanawia o wycofaniu z sądu pozwu o rozwód – itogis.pl
Fot. Czy można i jak wycofać pozew rozwodowy? Można w każdej chwili, dopóki sprawa rozwodowa się nie zakończy a wyrok nie uprawomocni.

Cofnięcie pozwu o rozwód po uprawomocnieniu wyroku – czy to możliwe?

Niestety, po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego, wycofanie pozwu nie będzie już możliwe. Ostatnią próbę można podjąć w trakcie kierowania wyroku do rozpatrzenia przez drugą instancję – gdy sąd otrzyma w tym okresie wniosek o wycofanie pozwu, wówczas może uchylić decyzję sądu pierwszej instancji, a więc unieważnić wydany wyrok. W momencie przygotowywania się do rozwodu, czy nawet w trakcie jego planowania, warto zaopatrzyć się w wiedzę dotyczącą przebiegu całego procesu, pułapek, jakie mogą pojawić się ze strony (prawie) byłego już małżonka lub małżonki oraz innych kwestii – serdecznie zachęcamy do lektury naszych tekstów poradnikowych dostępnych w zakładce Prawo rozwodowe.

O nas