powrót

Dokumenty rozwodowe – jakie i jak je przygotować?

Dokumenty do pozwu rozwodowego to niezwykle ważny element każdej sprawy – na ich podstawie sąd jest bowiem w stanie zweryfikować wiele kwestii (od danych osobowych stron, poprzez przyczynę trwałego i całkowitego rozkładu pożycia małżeńskiego, aż po materiał dowodowy, zgromadzony w ramach wystosowania pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie). Co to oznacza dla powoda bądź powódki? Im lepiej taka osoba przygotuje się do skompletowania dokumentów do rozwodu, tym sprawniej będzie przebiegała cała procedura. Co trzeba wiedzieć?

Dokumenty rozwodowe to nie tylko pozew, ale również wiele uzupełniających go załączników niezbędnych w sprawie.

Pozew o rozwód – jakie dokumenty przygotować?

Do uzyskania rozwodu koniecznym będzie oczywiście przygotowanie samego pozwu o rozwód – niezależnie od tego, czy powód lub powódka ubiegają się o rozwód za porozumieniem stron, czy o rozwód z orzekaniem o winie. Co powinno znaleźć się w dokumentach rozwodowych?

  • Dane osobowe stron pozwu, obejmujące imiona, nazwiska, numery PESEL (zarówno jednej, jak i drugiej strony sporu), a także adresy zamieszkania małżonków.
  • Jeśli małżeństwo posiada małoletnie dzieci, to w pozwie powinny znaleźć się konkretne żądania dotyczące kwestii ustalenia opieki nad nimi, miejsca zamieszkania, czasu przebywania z rodzicami, a także roszczenia obejmujące alimenty.
  • Informacja dotycząca rodzaju składanego pozwu, czyli stwierdzenie, czy rozwód ma przebiec z orzekaniem o winie, czy bez orzekania.
  • Aby sąd nie miał wątpliwości co do faktycznego rozkładu pożycia między małżonkami, warto w pozwie o rozwód zawrzeć informację o podejmowanych już w przeszłości próbach mediacji czy wspólnej terapii. Jeśli takie próby nie miały miejsca, to należy uzasadnić ten fakt.

Napisanie pozwu rozwodowego – zwłaszcza, jeśli mowa o pozwie o rozwód z orzekaniem o winie – może stanowić prawdziwe wyzwanie, nie tylko ze względu na zawiłość procedur, ale również z uwagi na emocjonalne podejście powoda lub powódki do całej sprawy. W odpowiedzi na ten problem powstał Itogis – specjalny kreator sądowych dokumentów (w tym pozwów rozwodowych) on-line.

Mechanizm jego funkcjonowania łączy zaawansowaną, merytoryczną wiedzę adwokatów oraz umiejętności informatyków, dzięki którym osoby chcące złożyć pozew nie muszą już umawiać się u adwokata, by ten zredagował dokument rozwodowy. Po wprowadzeniu do narzędzia istotnych dla sprawy danych, o które aplikacja pyta po kolei użytkownika, generator kompiluje dane i tworzy gotowy do wydruku i przedłożenia sądowi pozew rozwodowy.

Przygotuj szybko profesjonalny pozew rozwodowy z Itogis

Po przygotowaniu pozwu o rozwód (dokumenty, które należy do niego załączyć, wyliczamy poniżej) trzeba złożyć go w sądzie okręgowym właściwym dla ostatniego, wspólnego miejsca zamieszkania danej pary. Później przychodzi czas oczekiwania na odpowiedź osoby pozwanej – po uzyskaniu odpowiedzi sąd może wyznaczyć datę pierwszej rozprawy.

Sprawdź sąd właściwy w naszej wyszukiwarce

Pozew rozwodowy – dokumenty w formie załączników

Do dodatkowych dokumentów do pozwu rozwodowego, składanych w formie załączników, zalicza się przede wszystkim:

  • skrócony odpis aktu małżeństwa,
  • skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci (jeśli małżeństwo ma dzieci),
  • wszelkiego rodzaju dowody wskazujące na winę współmałżonka (jeśli rozwód przeprowadza się z orzeczeniem o winie): nagrania, wydruki rozmów, fotografie, bilingi i inne.

Przy składaniu pozwu należy uiścić opłatę sądową w wysokości 600 złotych. Potwierdzenie dokonania tej wpłaty również należy załączyć do składanego pozwu rozwodowego i innych dokumentów.

Rozwód – dokumenty, które trzeba zabrać na rozprawę

Dokumenty, które potrzebne są podczas rozprawy rozwodowej, to oczywiście dowód tożsamości w postaci dowodu osobistego, a także odpis pozwu rozwodowego oraz odpisy aktów urodzenia małżonków. Jeśli para posiada dzieci, na salę sądową należy zabrać również skrócone odpisy ich aktów urodzenia.

Jeżeli rozwód przeprowadzany jest z orzekaniem o winie, to warto zabrać ze sobą dokumenty potwierdzające winę małżonka (małżonki), wskazane wcześniej w pozwie (jeśli wcześniej nie zostały złożone wraz z nim w formie załączników).

To może Cię zainteresować: Jak się rozwieść – krok po kroku

O nas