powrót

Ile kosztuje rozwód w Polsce?

Sprawdź, na jaki koszt rozwodu należy się przygotować!

Wiele par przed podjęciem decyzji o rozstaniu zastanawia się, ile kosztuje sprawa rozwodowa. Zależy to od wielu czynników – przede wszystkim należy pamiętać o tym, że koszty rozwodu bez orzekania o winie, co do zasady, będą niższe niż koszty rozwodu z orzeczeniem o winie. Dodatkowo to, ile kosztuje rozwód w Polsce, zależy także od stałych opłat sądowych – od tego, ile kosztuje pozew rozwodowy (czy raczej opłata za jego złożenie), aż po cenę odpisów aktów notarialnych, małżeństwa czy urodzenia. Jaki jest całościowy koszt sprawy rozwodowej? Najważniejsze informacje o cenie rozwodu znajdziesz w poniższym artykule.

Ile kosztuje adwokat w sprawie rozwodowej?

Do znaczących kosztów rozwodów w Polsce zalicza się oczywiście konieczność skorzystania z pomocy adwokata. I o ile w przypadku rozwodu bez orzekania o winie koszty te będą niższe (choćby ze względu na fakt, że do rozstrzygnięcia sprawy wystarczy zazwyczaj jedna rozprawa sądowa), to w momencie ubiegania się o rozwód z orzeczeniem o winie koszty wsparcia adwokata rosną.

Niestety, nie można jednoznacznie stwierdzić, ile kosztuje napisanie pozwu przez prawnika oraz reprezentacja w sądzie, ponieważ zależy to nie tylko od charakteru samej sprawy, ale również od stopnia jej skomplikowania i innych, indywidualnych czynników. Niemniej, same koszty związane z przygotowaniem profesjonalnego pozwu rozwodowego da się znacząco ograniczyć, w ogóle rezygnując ze wsparcia specjalisty na tym etapie sprawy, co zresztą wiele par w sytuacji rozwodowej czyni. Decydując się na taki krok, warto jednak zadbać, aby samodzielnie przygotowany pozew o rozwód był sporządzony w sposób prawidłowy i zawierał wszystkie konieczne dla sprawnego przebiegu sprawy dane, dokumenty i dowody. W przeciwnym razie sąd cofnie pozew do ponownego uzupełnienia za każdym razem, gdy uzna, że pismo ma błędy formalne.

Sprawdź, jak działa Itogis – narzędzie do samodzielnego generowania profesjonalnych, kompletnych i gotowych do złożenia w sądzie pozwów rozwodowych

Rozwód – koszty sądowe

Oprócz zapoznania się z cenami usług adwokackich, należy również wiedzieć, ile kosztuje złożenie pozwu o rozwód w sądzie. Chodzi tu o tak zwane opłaty sądowe, wśród których można wyróżnić opłatę za sam pozew, ale również dodatkowe koszty – przykładowo, w momencie roszczeń co do podziału majątku wspólnego czy konieczności opłacenia zaliczki za stawiennictwo biegłych. Jak przedstawiają się te kwoty?

Rozwód – koszty pozwu

Koszt złożenia pozwu rozwodowego wynosi 600 złotych. Opłatę tę należy uiścić w kasie sądu (podczas składania dokumentów) lub przelewem elektronicznym, na wskazane przez sąd konto bankowe. Osoba, która składa taki pozew i znajduje się w trudnej sytuacji materialnej może ubiegać się o zwolnienie z uiszczenia opłaty, w części lub w całości. Warto przy tym pamiętać, że jeśli rozwód odbywa się z orzekaniem o winie, to wówczas strona, która zostanie uznana za winną rozkładu pożycia małżeńskiego, będzie zobowiązana do pokrycia kosztów wyżej opisanej opłaty sądowej.

Rozwód – ile kosztuje podział majątku?

Kolejny koszt rozwodu pojawia się wówczas, gdy konieczne jest ustanowienie podziału majątku wspólnego. W tym miejscu ustalone są dwie kwoty opłaty. Jeśli małżeństwo jest zgodne co do podziału majątku i ustaliło jego zakres wcześniej, wówczas opłata wynosi 300 złotych. W sytuacji, w której podział będzie następował na sali sądowej, opłata ta wzrasta do 1000 złotych.

Sprawa rozwodowa – koszty przy orzekaniu obowiązku alimentacyjnego

Kolejny koszt, który może pojawić się w przypadku rozwodu, to koszt orzeczenia obowiązku alimentacyjnego wobec jednego z rodziców (jeśli kwestia alimentów dotyczy oczywiście danej sprawy). Opłatę tę można wyliczyć samodzielnie – ustawodawca określa bowiem, że wynosi ona 5% od wartości sporu (to jest od dwunastokrotności zasądzonej, miesięcznej kwoty alimentów). Należy pamiętać przy tym, że nie może być ona niższa niż 30 złotych i wyższa niż 200 tysięcy złotych.

Rozwód – cena za wydanie dokumentów

Do pozwu o rozwód – w zależności od zakresu sprawy – należy dołączyć szereg dokumentów, takich jak odpisy aktu małżeństwa, akty urodzenia dzieci i innych aktów istotnych dla sprawy. Są to co prawda niskie kwoty, jednak w przypadku pobierania dużej liczby odpisów, cena całego rozwodu powiększy się jeszcze o kilkadziesiąt złotych.

Przeczytaj także: Jak się rozwieść – rozwód krok po kroku >>

O nas