powrót

Jak eksmitować męża lub żonę z mieszkania?

Po rozwodzie, przed rozwodem czy w jego trakcie? Jak eksmitować męża (lub żonę) z mieszkania? Kiedy najlepiej zgłosić się do sądu z wnioskiem o eksmisję i na jakie przepisy się wówczas powołać? W jaki sposób uzasadnić swoje roszczenie co do eksmitowania partnera z mieszkania? Czy eksmisja po rozwodzie z mieszkania własnościowego jest możliwa? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie poniżej.

Związek dwojga ludzi nie zawsze okazuje się być szczęśliwym – czasem kończy się on rozstaniem, rozwodem, a nawet… eksmisją z domu żony lub męża. Takie rozwiązanie kwestii mieszkaniowej jest obwarowane wieloma przepisami i może przebiegać na podstawie różnego rodzaju zapisów czy ścieżek prawnych. Niemniej, w konkretnych sytuacjach, jak najbardziej można ubiegać się o nakaz eksmisji.

Wniosek o eksmisję męża – czy można złożyć go bez zakładania sprawy o rozwód?

Jak eksmitować męża/żonę z mieszkania bez składania pozwu o rozwód? Można to osiągnąć, bazując na dwóch przepisach zawartych w ustawie o ochronie praw lokatorów i w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jak takie sytuacje wyglądają w praktyce?

  • Jeśli małżonek „swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, drugi małżonek może wytoczyć przeciwko niemu powództwo o nakazanie przez sąd eksmisji z tego mieszkania”. Wedle tego zapisu ustawy o ochronie praw lokatorów można ubiegać się o eksmisję z mieszkania żony lub męża uniemożliwiającego drugiej osobie normalne funkcjonowanie i korzystanie z przestrzeni mieszkalnej. Mowa tu oczywiście o takich okolicznościach jak nadużywanie alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, kradzieże cudzej własności, wszczynanie awantur i tym podobne. Co ważne, w świetle tego przepisu eksmisji można dokonać wyłącznie wobec osób wynajmujących mieszkanie, a nie wtedy, gdy mąż i żona (lub jedno z nich) jest właścicielem mieszkania.
  • Jeśli członek rodziny (mąż lub żona) czyni wspólne zamieszkiwanie szczególnie uciążliwym i dopuszcza się przemocy, to w świetle zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie sąd (na wniosek osoby pokrzywdzonej) może wydać nakaz eksmisji z mieszkania – niezależnie od stanu posiadania małżonków oraz od stanu własności nieruchomości. Oznacza to, że nawet jeśli sprawca przemocy jest współwłaścicielem mieszkania, sąd nadal może nakazać jego eksmisję w celu ochrony zdrowia i życia osób pokrzywdzonych – w tym również dzieci. Eksmisja do lokalu socjalnego odbywa się w takich sytuacjach po rozpatrzeniu sytuacji osobistej, zdrowotnej i majątkowej osoby eksmitowanej.

Zabezpieczenie eksmisji w rozwodzie

W prawie dopuszczalna jest również eksmisja przy rozwodzie. Jak wtedy eksmitować małżonka z mieszkania? Aby osiągnąć takie rozwiązanie, wraz z pozwem o rozwód należy dostarczyć do sądu wniosek o eksmisję jednego z małżonków ze wspólnie zajmowanego mieszkania. Warto tutaj dodać, że złożenie takiego wniosku jest możliwe również w sprawie o… separację.

Aby otrzymać od sądu nakaz eksmisji małżonka lub małżonki, podczas spraw rozwodowych należy udowodnić, że partner lub partnerka swoim postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie (to jest wszczyna awantury, organizuje libacje, stosuje przemoc, nadużywa alkoholu i inne). Co ważne, jeśli chodzi o kwestię własności mieszkania, to partner lub partnerka mogą być eksmitowani z nieruchomości, której są najemcami, współwłaścicielami czy korzystają z niej na mocy umowy użyczenia. Jedyną sytuacją, w której sąd nie może wydać nakazu eksmisji jest ta, w której mieszkanie to wyłączna własność małżonka lub małżonki (otrzymał lub otrzymała ją jeszcze przed wstąpieniem w związek małżeński lub małżeństwo miało ustanowioną intercyzę). Eksmisja małżonka z mieszkania własnościowego jest więc możliwa, jednak tylko wtedy, gdy jest on współwłaścicielem, a nie wyłącznym właścicielem mieszkania.

Eksmisja małżonka po rozwodzie

Eksmisja małżonka w trakcie rozwodu jest jak najbardziej możliwa, czy jednak wniosek o eksmisję można złożyć także… po wydaniu wyroku rozwodowego? Jak eksmitować męża w takich okolicznościach? Oczywiście można to zrobić. Wówczas procedura będzie przebiegać tak jak ta opisana w powyższym akapicie dotyczącym eksmisji małżonka czy małżonki przed rozwodem. Można więc skorzystać zarówno z zapisów ustawy o ochronie praw lokatorów, jak i z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Więcej informacji dotyczących samego wniosku znajduje się w tekście Jak przygotować wniosek o eksmisję – wskazówki, do którego lektury serdecznie zachęcamy.

Mężczyzna wyprowadzający się z domu na podstawie sądowego nakazu eksmisji po rozwodzie – itogis.pl
Fot. Wniosek o eksmisję z domu może odwoływać się do ustawy o ochronie praw lokatorów lub ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Ile trwa sprawa o eksmisję?

Czas trwania sprawy o eksmisję żony lub męża z mieszkania zależy tak naprawdę od trybu rozpatrywania sprawy (czy jest ona zgłoszona przed, w trakcie, czy po rozwodzie), a także od szczegółowości materiału dowodowego zgromadzonego przez stronę domagającą się eksmisji.

Jak eksmitować męża czy żonę z mieszkania możliwie szybko? Planując złożenie takiego wniosku, warto dobrze przygotować się do konieczności wykazania, że były lub obecny małżonek rażąco narusza zasady współżycia społecznego, a dalsze zamieszkiwanie z nim po prostu nie jest możliwe. W ramach dowodów można przedstawić zdjęcia, nagrania głosowe, filmy, dokumenty obdukcyjne, dokumenty związane z założeniem Niebieskiej Karty i wiele więcej. Tak naprawdę eksmisja może więc zająć jedną rozprawę sądową wraz z kilkoma dniami niezbędnymi do wyprowadzki danej osoby, ale również może trwać miesiącami. Więcej informacji co do przebiegu takiego postępowania zawarliśmy w artykule Eksmisja z mieszkania własnościowego – kiedy, ile trwa, kto wnioskuje, kto przeprowadza, przygotowanego przez naszych specjalistów.

***

Po więcej porad prawnych w zakresie prawa rozwodowego i nie tylko zapraszamy na nasz blog >>

O nas