powrót

Jak napisać pozew rozwodowy – samodzielnie, szybko i skutecznie?

Decyzja o rozstaniu się małżonków nigdy nie jest łatwa – zwłaszcza, że obie osoby muszą wspólnie przejść przez procedurę rozwodową, do której zalicza się między innymi napisanie i złożenie pozwu rozwodowego (przez niektórych błędnie określanego jako wniosek rozwodowy). Za porozumieniem stron czy z orzekaniem o winie? Jak dopełnić wszelkich formalności przy składaniu pozwu? Jakie są koszty stworzenia takiego dokumentu i wreszcie – jak napisać pozew o rozwód?

Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Rozwód bez orzeczenia o winie a rozwód z orzekaniem winy

Przed przystąpieniem do pisania pozwu rozwodowego każdy z małżonków powinien zastanowić się, czy ma to być pozew o rozwód z orzeczeniem o winie czy może istnieje wola rozstania za porozumieniem stron.

Warto pamiętać przy tym o kilku kwestiach, a przede wszystkim o tym, że rozwód bez orzekania o winie trwa znacznie krócej niż sprawa podczas której wina ta będzie orzekana. Ponadto przy składaniu pozwu o rozwód należy go precyzyjnie umotywować – w przeciwnym razie sąd może mieć wątpliwości co do trwałego i całkowitego rozkładu małżeństwa i nakłaniać parę do podjęcie decyzji o separacji. Inną sytuacją, w której sąd wykorzysta możliwość nieudzielenia rozwodu jest sytuacja, gdy w jego wyniku ucierpiałoby dobro małoletnich dzieci.

Koszt napisania pozwu rozwodowego

Jak napisać wniosek rozwodowy (a prawidłowo rzecz nazywając – pozew rozwodowy)? Można to zrobić samodzielnie, choć tak naprawdę w przypadkach rozwodów z żądaniem orzeczenia o winie poleca się zazwyczaj korzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej. Wynika to z faktu, iż winę małżonka trzeba precyzyjnie wskazać i udokumentować. Nie da się niestety jednoznacznie określić kwoty, która będzie wynagrodzeniem adwokata za napisanie pozwu o rozwód – zależy ona bowiem od stopnia skomplikowania sprawy, a także od jej charakteru czy dodatkowych roszczeń (na przykład od konieczności dołączenia pozwu o alimenty). Na szczęście istnieje hybrydowe rozwiązanie, łączące w sobie skorzystanie z kompetencji adwokata oraz sporządzenie pozwu własnoręcznie – w domowym zaciszu. To internetowy generator pozwów Itogis, stworzony przez prawników prawa rodzinnego wespół z wykwalifikowanymi informatykami. Finansowy koszt skorzystania z takiej opcji jest porównywalny do kosztów konsultacji pozwu u prawnika, jednak w tym przypadku dodatkowo redukuje się dodatkowy stres związany z koniecznością osobistego przekazania szczegółów małżeństwa (niekiedy bardzo intymnych) osobie trzeciej.

Przejdź do profesjonalnego kreatora pozwów i wniosków cywilnych

Jak napisać pozew o rozwód?

Sposób pisania pozwu o rozwód różni się w zależności od tego, czy małżonkowie chcą rozstać się za porozumieniem stron, czy może będą walczyć o udowodnienie winy męża lub żony za całkowity i trwały rozkład pożycia. W pierwszym przypadku podstawowym celem pozwu rozwodowego jest po prostu dowiedzenie, że pożycie małżeńskie rozpadło się całkowicie i trwale (nie ma już żadnego sposobu na to, by małżonkowie mogli się ze sobą porozumieć).

Natomiast w przypadku chęci udowodnienia winy, powód lub powódka (osoba składająca pozew o rozwód) już na etapie konstruowania tego dokumentu musi załączyć dowody potwierdzające winę współmałżonka. Co dokładnie musi znaleźć się w pozwie?

  • Dane osobowe małżonków, a także data zawarcia związku małżeńskiego.
  • Żądania osoby składającej pozew – przykładowo, jeśli para ma dzieci, mogą to być roszczenia o zasądzenie alimentów lub o ustalenie władzy rodzicielskiej.
  • Konkretny opis okoliczności wskazujących na całkowity i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Musi być on sporządzony w ten sposób, by sąd nie miał wątpliwości co do stanu małżeństwa przedstawionego przez powoda lub powódkę. W przypadku pozwu o rozwód z orzekaniem o winie z pewnością pomoże w tym opis dowodów wraz z załącznikami (w postaci tychże dowodów) świadczącymi o ewidentnej winie pozwanej bądź pozwanego (mogą to być kopie bilingów, zdjęcia, pliki z rozmowami prowadzonymi przez Internet czy zeznania świadków).

Jak złożyć pozew rozwodowy?

Napisany już pozew o rozwód należy dostarczyć do wydziału cywilnego sądu okręgowego, właściwego dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania obu małżonków (jeśli nie jest to możliwe, pozew rozwodowy składa się w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania pozwanego, a dopiero w dalszej kolejności można złożyć dokumenty w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania powoda bądź powódki). Opłata sądowa, którą uiszcza się w kasie sądu lub przelewem – na podane przez instytucję konto bankowe – wynosi 600 złotych. Potwierdzenie jej wniesienia również należy dołączyć do składanego pozwu.

Nie wiesz, jaki sąd jest właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania? Skorzystaj z wyszukiwarki sądów Itogis.

O nas