powrót

Jak wyrobić dziecku paszport – to warto wiedzieć

Paszport dla dziecka nie jest konieczny do podróżowania po krajach UE, gdzie wystarczy tylko dowód osobisty, ale już w przypadku wyjazdów poza granice unijne jest on obowiązkowy. Jak wyrobić dziecku paszport, kto może to zrobić, gdzie składa się wniosek o paszport dla dziecka, co jest do tego potrzebne i ile trwa cała procedura? O tym poniżej.

Na wstępie warto rozwiać często pojawiające się wątpliwości, co do tego, czy małe dzieci w ogóle potrzebują własnego paszportu. Otóż tak – wydaje się paszport dla dziecka nawet wtedy, gdy jest ono niemowlęciem, a rodzic czy rodzice chcą zabrać je poza Unię Europejską.

Wyrobienie paszportu dla dziecka – kto ma do tego prawo

Wyrobić dziecku paszport mogą jego rodzice lub prawni opiekunowie wyznaczeni przez sąd. Co do zasady, wniosek o paszport dla dziecka muszą oni złożyć wspólnie (matka i ojciec, oboje opiekunów czy w niektórych przypadkach rodzic i opiekun). Jeśli wnioskuje tylko jedno z rodziców, musi dysponować pisemną, notarialnie potwierdzoną zgodą drugiego rodzica, choć są od tego pewne wyjątki.

Czy jeden rodzic może wyrobić dziecku paszport?          

Wniosek o wydanie paszportu dla dziecka składa tylko jeden rodzic, jeśli drugi nie żyje, jest nieznany albo na przykład pozbawiony praw rodzicielskich lub są one ograniczone w takim zakresie, który dotyczy podejmowania decyzji, co do paszportu dziecka i jego ewentualnego wyjazdu poza granice kraju.

Czasami, gdy jeden rodzic próbuje wyrobić dziecku paszport, a drugi się na to nie zgadza, niezbędna jest zgoda sądu na wydanie paszportu dla dziecka. Dzieje się tak między innymi w przypadku skonfliktowanych partnerów czy rodziców po rozwodzie.

Stwórz wniosek o wyrażenie przez sąd zgody na wydanie paszportu dla dziecka >>

Rozwód a paszport dla dziecka

Rozwiedziony rodzic, który zastanawia się, jak wyrobić dziecku paszport bez zgody ojca (matki) utrudniającego – czasami bezpodstawnie, z czystej złośliwości – możliwość uzyskania takiego dokumentu, może zwrócić się do sądu. Składa się w takim przypadku wniosek o zastąpienie brakującej zgody ojca (matki) na wyrobienie paszportu dla dziecka zezwoleniem sądu na wydanie małoletniemu paszportu.

Co jest potrzebne do wyrobienia paszportu dla dziecka

W standardowej sytuacji wystarcza zgodny wniosek obojga rodziców lub opiekunów dziecka (wtedy konieczny jest dodatkowo sądowy dokument potwierdzający opiekę prawną nad małoletnim) oraz dowody tożsamości (również dziecka, jeśli takowy już posiada), zdjęcie dziecka i dowód wniesionej opłaty (zazwyczaj jest to 30 zł).

Jeżeli tylko jeden rodzic wyrabia dziecku paszport, do wniosku musi dołączyć stosowny do okoliczności dokument:

  • jeśli drugi rodzic nie może stawić się osobiście w urzędzie – pisemna zgoda potwierdzona notarialnie;
  • jeśli nie żyje – akt zgonu;
  • jeśli ojciec jest nieznany – odpis aktu urodzenia dziecka;
  • jeśli drugi rodzic nie ma prawa decydować o sprawach dziecka – orzeczenie sądu, które potwierdza odebranie, ograniczenie lub zawieszenie praw rodzicielskich tegoż rodzica;
  • jeśli bezpodstawnie nie wyraził zgody na paszport dla dziecka – zezwolenie wydane przez sąd w tej sprawie.
Paszport dla dziecka – itogis.pl
Fot. Jak wyrobić dziecku paszport bez zgody drugiego rodzica? Należy złożyć wniosek o wyrażenie przez sąd zgody na wydanie paszportu dla dziecka.

Wniosek o wydanie paszportu dla dziecka – gdzie i jak go złożyć

Wniosek o wydanie paszportu dla dziecka rodzice lub opiekunowie prawni składają osobiście w jednym z punktów paszportowych działających przy urzędach miasta, gdzie muszą stawić się z dzieckiem, jeśli ma ono więcej niż 5 lat.

Dokument taki podpisuje się w obecności urzędnika. Na paszport dziecka oczekuje się maksymalnie 30 dni. Procedura jest szybsza, jeżeli wnioskuje się o paszport tymczasowy – ten jednak wydawany jest w szczególnych sytuacjach (nie w celach turystycznych) tylko na 12 miesięcy (w odróżnieniu od zwykłego, który ma ważność 5 lub 10 lat – zależnie od wieku dziecka).

Wyrobiony paszport dziecka może odebrać jeden rodzic (lub opiekun) – wszyscy nie muszą być obecni przy odbiorze dokumentu. W sytuacji, w której dziecko miało wcześniej paszport, który stracił ważność lub na przykład nie ma w nim już miejsca na pieczątki wstawiane przy przekraczaniu granic, należy go przynieść do urzędu paszportowego. Więcej informacji z zakresu prawa rodzinnego i alimentacyjnego oraz władzy rodzicielskiej znajdziesz na blogu ITOGIS. Zapraszamy do lektury!

O nas