powrót

Pozew o alimenty na dziecko – jak go przygotować

Pozew o alimenty na dziecko – jak go przygotować

Gdy niemożliwe albo utrudnione staje się zaspokojenie bytowych i/lub intelektualnych potrzeb dziecka, a drugie z rodziców nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, na przykład w wyniku rozwodu lub rozpadu konkubinatu czy po prostu nie łoży na dziecko, składa się do sądu pozew o alimenty. Jak należy go przygotować i co jeszcze warto na ten temat wiedzieć?

Choć sprawy alimentacyjne kojarzą się przede wszystkim z rozwodami, w trakcie których przyznaje się prawa do opieki nad małoletnimi dziećmi, ustala ich miejsce pobytu przy jednym z rodziców, a także zasądza alimenty na dziecko, nie są to jedyne okoliczności, w których można wysuwać takie roszczenia. Równie często składa się pozew o alimenty bez rozwodu. W każdym przypadku jednak zasady jego przygotowania wyglądają podobnie.

Jak przygotować pozew alimentacyjny

Pozew o alimenty to dokument, który musi być rzetelnie przygotowany. Jakiekolwiek braki formalne w takim wniosku powodują bowiem cofnięcie go do uzupełnienia, a to wydłuża bieg sprawy. Nieprecyzyjnie opracowany wykaz kosztów utrzymania dziecka z kolei może skutkować niezasądzeniem żądanej kwoty alimentów na to dziecko. Jeśli zatem pozwu nie przygotowuje prawnik, najlepiej przy jego sporządzaniu posłużyć się profesjonalnym narzędziem do generowania tego typu wniosków do sądu.

Przekonaj się, jak szybko i prosto można samodzielnie przygotować kompletny pozew o alimenty

Korzystająca z automatycznego kreatora pozwów strona pozywająca jest prowadzona przez cały dokument – krok po kroku. Niczego nie sposób wtedy pominąć. Jeśli natomiast nie korzysta się z takiej pomocy, trzeba pamiętać, co musi zawierać pozew o alimenty na dziecko.

  • We wniosku o alimenty powinny znaleźć się podstawowe informacje dotyczące powoda bądź powódki i pozwanego lub pozwanej.
  • Należy załączyć do niego dokumenty, które ilustrują sytuację finansową rodziny (na przykład zaświadczenie o zarobkach, kosztach stałych, spłacanych kredytach etc.).
  • Konieczny jest również przejrzysty wykaz kosztów utrzymania dziecka (najlepiej z podziałem wydatków na różne kategorie, jak choćby wyżywienie, odzież, edukacja, dojazdy, rozrywki i inne) – dobrze, jeśli poparty będzie rachunkami, fakturami, dowodami wpłat etc.
  • Pozew musi zawierać także uzasadnienie (najistotniejsza część dokumentacji, mająca największy wpływ na decyzję sądu), w którym warto udowodnić, że wysokość wysuwanego roszczenia jest zasadna w sytuacji powoda i jednocześnie adekwatna do możliwości finansowych strony pozywanej.
  • Oprócz żądanej kwoty, w dokumencie proponuje się również dzień miesiąca, do którego alimenty mają się znaleźć w rękach powoda.
  • Jeśli istnieje taka potrzeba do dokumentacji włącza się również wniosek o powołanie świadków w sprawie.

Jak złożyć pozew o alimenty i ile to kosztuje

Rozprawy o alimenty prowadzone są przez sądy rejonowe, dlatego pozew o alimenty składa się do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego (pozwanej) bądź powoda (powódki). Wybór ten zawsze należy do strony wysuwającej roszczenia. Jeżeli dziecko ma ukończone 18 lat, samo składa pozew w swoim imieniu. Dzieci niepełnoletnie reprezentowane są przed sądem przez rodziców lub innych opiekunów prawnych, którzy w imieniu małoletnich składają pozew o alimenty.

Kilkuletnia dziewczynka siedząca przy stole i bawiąca się monetami wyjmowanymi z czerwonego portfelika - itogis.pl
Fot. Pozew o alimenty w imieniu małoletniego dziecka składa jego rodzic lub opiekun prawny.

Ile kosztuje sprawa o alimenty? Osobę składającą pozew o alimenty na dziecko – nic. Wniosek taki jest wolny od opłat sądowych. Strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych nie ma obowiązku ponoszenia kosztów sprawy o alimenty, o czym stanowi art. 96 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

***

Zobacz też: Jak sporządzić pozew o podwyższenie alimentów na dziecko >>

O nas