powrót

Pozew o podwyższenie alimentów – jak go sporządzić

Polskie prawo alimentacyjne dopuszcza podwyższenie alimentów na dziecko. Niezbędne jest jednak w tej sytuacji złożenie do sądu stosownego pozwu o alimenty i uzasadnienie go. Strona wnioskująca o taką zmianę musi prawidłowo sporządzić dokument, dołączając do niego dowody świadczące o zasadności nowych roszczeń. Jak to zrobić prawidłowo, kiedy można o to wystąpić i co powinien zawierać pozew o podwyższenie alimentów? 

Zarówno sam pozew o alimenty, jak i dokumenty uzasadniające wniosek o ich podwyższenie, muszą być rzetelnie opracowane, aby zostały przyjęte przez sąd i by procedura mogła się rozpocząć. Nieprawidłowo przygotowana dokumentacja lub braki w niej powodują, że sprawa się przedłuża, a jej zakończenie pozostaje pod znakiem zapytania. W takiej sytuacji nawet w pełni uzasadnione roszczenia, które są nieodpowiednio sądowi zaprezentowane czy źle udokumentowane, mogą nie skutkować podwyższeniem alimentów na dziecko. Dlatego właściwe sporządzenie pozwu jest tak istotne. Jeśli powód nie może lub nie chce korzystać przy tym z pomocy adwokata, aby mieć pewność, że jego pozew nie zostanie cofnięty do uzupełnienia, powinien posłużyć się specjalnym narzędziem do automatycznego generowania tego typu dokumentów.

Zobacz, jak działa Itogis – profesjonalny kreator pism procesowych on-line

Pozew o podwyższenie alimentów na dziecko – w jakiej sytuacji się go składa

Składanie pozwu o podwyższenie alimentów nie jest sytuacją wyjątkową. Żądanie większych pieniędzy na dziecko to rzecz naturalna w kontekście jego rosnących z czasem potrzeb, a należą do nich między innymi: wydatki na buty i odzież, środki czystości, jedzenie, leczenie, edukację, sport, rozwijanie zainteresowań, wakacje… Pojawienie się (lub zwiększenie) w budżecie domowym kosztów związanych z tymi potrzebami jest dobrym uzasadnieniem pozwu o wyższe alimenty. Innym istotnym powodem może być również zmiana sytuacji materialnej rodzica, pod którego opieką pozostaje dziecko. Utrata pracy lub na przykład przewlekła choroba, która uniemożliwia jej kontynuowanie, stanowią dobrą podstawę do tego, by wnioskować o podwyższenie zasądzonych wcześniej alimentów.

Co powinien zawierać pozew o podwyższenie alimentów na dziecko

  1. Pozew o alimenty jest dokumentem, w którym muszą się znaleźć podstawowe informacje dotyczące powoda i/lub jego zastępcy. Zgodnie z prawem alimentacyjnym, w przypadku roszczeń wysuwanych przez pełnoletnie dzieci, one same są powodami i mogą samodzielnie składać pozew o podwyższenie alimentów. Gdy sprawa dotyczy dziecka małoletniego, jego zastępcą w sprawie jest rodzic, który wnioskuje do sądu w jego imieniu.
  2. Ważną pozycją w pozwie o alimenty jest określenie kwoty, o jaką docelowo ubiega się powód. Jej wyliczenie nie zawsze jest proste, dlatego jeśli w sporządzaniu dokumentacji nie pomaga radca prawny specjalizujący się w prawie rodzinnym, lepiej skorzystać z narzędzia Itogis, które automatycznie wylicza wysokość alimentów, o którą w danym przypadku można wnioskować. Wyliczenia bazują na podanych przez powoda lub jego zastępcę informacjach: o wysokości wydatków, zarobkach obojga rodziców etc.
  3. Kluczowym elementem pozwu o podwyższenie alimentów na dziecko, jak każdego pozwu o alimenty, jest uzasadnienie. To zazwyczaj najtrudniejsza część do zredagowania dla strony wnioskującej, a jednocześnie to właśnie ta część dokumentacji ma największy wpływ na decyzję podejmowaną przez sąd. Nie mając doświadczenia w przygotowywaniu takich dokumentów, warto powierzyć temat doświadczonemu prawnikowi lub skorzystać z narzędzia opracowanego przez takich prawników do generowania pozwów o alimenty i uzasadnień do nich. W tym przypadku również pomoże kreator wniosków i pozwów on-line Itogis.
  4. Pozew należy uzupełnić o załączniki, które uzasadniają wnioskowanie o wyższą kwotę alimentów. To zazwyczaj faktury lub rachunki będące dowodem wydatków na dziecko (zakup komputera, dodatkowe zajęcia językowe, książki i przybory szkolne, opłata za pobyt na obozie sportowym, lekarstwa etc.). Inne wnioski dowodowe obejmują na przykład umowy o pracę, wypowiedzenia, wyciągi z rachunków bankowych – wszystko to, co ilustruje bieżącą sytuację finansową rodziny. W trakcie automatycznego generowania pozwu, aplikacja (poza zadawaniem różnych pytań użytkownikowi) przypomina także w odpowiednim momencie o załączeniu wszystkich niezbędnych dowodów. Na podstawie dostarczonych jej informacji tworzy prawidłowy, kompletny pozew o podwyższenie alimentów, gotowy do pobrania i wysłania do właściwego sądu rejonowego.

Chcesz samodzielnie i szybko przygotować  pozew o podwyższenie alimentów? Skorzystaj z kreatora profesjonalnych pozwów Itogis, z którego na co dzień korzystają kancelarie prawne!

O nas