powrót

Rozwód – od czego zacząć? Porady prawnika – wszystko o rozwodzie

Jak złożyć pozew o rozwód? Co mówić na rozprawie rozwodowej? Te i inne wątpliwości zaprzątają głowę tych osób, które decydują się na rozstanie z mężem lub żoną. Bardzo często nie wiadomo, jak zachować się w takiej sytuacji i co zrobić, by „papiery o rozwód” jak najszybciej nabrały mocy prawnej. Tych wątpliwości pojawia się więcej – jak wziąć rozwód cywilny? Jak w praktyce wygląda złożenie pozwu o rozwód? Czy to, że „boję się rozwodu” jest normalne? Jak „załatwić” rozwód – najmniejszym kosztem finansowym i emocjonalnym? Jakie załączniki do pozwu o rozwód należy dostarczyć i czy pismo rozwodowe można sporządzić samodzielnie? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące tego, jak wziąć rozwód.

Rozwód – co i jak? Kiedy może dojść do rozwodu?

Kiedy można przeprowadzić sprawę o rozwód? W polskim prawie uzasadnienie rozwodu musi być konkretne – warunkami obligatoryjnymi są więc trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego. Co to oznacza w praktyce?

„Zupełny” rozpad to w tym przypadku zerwanie więzi uczuciowych (emocjonalnych), fizycznych, a także gospodarczych (materialnych).

„Trwały” to z kolei określenie dotyczące sytuacji, w której niemożliwy jest powrót małżonków do związku, a więc odbudowanie pożycia małżeńskiego.

Sąd bada obie te przesłanki na podstawie pism rozwodowych, zeznań świadków, wniosków specjalistów (przykładowo – kuratora) i innych dowodów, dlatego zdecydowanie warto wiedzieć, jak przygotować się do rozwodu i jak wnieść pozew o rozwód, by był on jasny, kompletny i dawał wymiarowi sprawiedliwości podstawy do wydania słusznego orzeczenia.

Rozwód – jak się za to zabrać?

Jak przeprowadzić rozwód? Z orzeczeniem o winie czy bez? A kredyt hipoteczny? Co dzieje się z dziećmi po rozstaniu małżonków? Wszystkie te kwestie powinny być opracowane jeszcze przed złożeniem papierów rozwodowych, dlatego im bardziej skomplikowany przypadek, tym mocniej poleca się korzystanie ze wsparcia profesjonalnego adwokata. Niemniej jednak warto wiedzieć, jakie dokumenty rozwodowe są konieczne do rozstania.

Rozwód – jakie papiery należy przygotować?

Jak uzyskać rozwód? Po ustaleniu wymienionych powyżej kwestii przychodzi czas na sporządzenie pisma rozwodowego, a więc pozwu rozwodowego. Formalności dotyczą tu przede wszystkim oznaczenia samego pisma (oczywiście jako „pozew rozwodowy”), stron sprawy (czyli zarówno osoby pozywającej, jak i pozwanej), a także sądu, do którego dokumenty do pozwu rozwodowego są kierowane. Oprócz powyższych kwestii, w postępowaniu rozwodowym istotne są żądania obu stron, dlatego trzeba również określić je w pozwie. Mogą one dotyczyć majątku, opieki nad dziećmi i innych aspektów wspólnego dotychczas życia. Oczywiście należy także określić, czy żąda się rozwodu z orzeczeniem o winie czy bez orzekania.

Papiery rozwodowe – itogis.pl
Fot. Najważniejszym dokumentem w sprawie rozwodowej jest pozew o rozwód i jego uzasadnienie.

Uzasadnienie pozwu o rozwód

Dodatkowo, oprócz wyszczególnionych żądań, w pozwie powinno znaleźć się uzasadnienie – to właśnie w nim powód bądź powódka przedstawiają przyczyny rozpadu małżeństwa, dowodzą, że więzi między nimi ustały całkowicie i trwale, a dodatkowo popierają swój wywód argumentami i dowodami (które można dołączać do pozwu jako załączniki). Ponadto, przy składaniu pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie, powód bądź powódka powinni wykazać winę drugiej strony – również popierając ją argumentami i dowodami. Co ważne, w dokumencie konieczne jest zawarcie informacji o podjętych mediacjach lub – jeśli do nich nie doszło – informacji o przyczynie takiej sytuacji.

Jak złożyć papiery rozwodowe?

Jak i gdzie złożyć pozew o rozwód? Papiery rozwodowe, odpis pozwu rozwodowego, wszystkie załączniki, odpis aktu małżeństwa, skrócone odpisy aktów urodzeń małoletnich dzieci oraz dowód uiszczenia opłaty sądowej wnosi się osobiście lub przesyła listem poleconym do sądu właściwego dla ostatniego, wspólnego miejsca zamieszkania małżonków (o ile jeden z nich nadal przebywa w tym miejscu). Jeśli osoba pozwana nie mieszka już w poprzedniej lokalizacji, wówczas pozew składa się w miejscu zamieszkania pozwanego czy pozwanej – w przypadku niemożności ustalenia tego miejsca, pozew można złożyć w miejscu zamieszkania powoda lub powódki.

O co pytać adwokata przed rozwodem?

Jeśli sprawa rozwodowa faktycznie jest skomplikowana, a powód czy powódka podjęli decyzję o skorzystaniu ze wsparcia adwokata, warto wówczas dowiedzieć się, jak najlepiej przygotować swoją wersję wydarzeń, by osiągnąć założone cele. Adwokat jest w stanie podać przykładowe pytania do świadka w sprawie rozwodowej (więcej informacji na ten temat znajduje się w tekście Rozwód z orzekaniem o winie – jakie pytania padną na rozprawie) czy opowiedzieć o brudnych sztuczkach rozwodowych stosowanych przez strony.

Jak się rozwieść, nie mając pieniędzy?

Jak przejść przez rozwód, jeśli nie dysponuje się dużymi oszczędnościami, a dodatkowo chce się załatwić sprawę szybko i sprawnie? Najlepszym wyjściem jest wówczas wnioskowanie o rozwód bez orzekania o winie, ponieważ w przypadku braku wątpliwości sąd może wydać wyrok już na pierwszej lub drugiej rozprawie. Dodatkowo warto w takiej sytuacji skorzystać z generatora pism procesowych online, co pozwala na odciążenie domowego budżetu i zniesienie konieczności wynajęcia adwokata. Ponadto, przy składaniu pozwu, zamiast opłaty sądowej, można złożyć wniosek o zwolnienie z jej uiszczenia ze względu na status materialny powoda lub powódki.

Jeśli chcesz samodzielnie sporządzić pozew o rozwód, zapraszamy do skorzystania z platformy Itogis – innowacyjnego generatora wniosków sądowych i pozwów, dzięki któremu zadanie to będzie znacznie łatwiejsze.

O nas