powrót

Rozwód z orzekaniem o winie – jakie pytania padną na rozprawie?

Pytania podczas rozwodu to jedna z kwestii, która zwykle spędza sen z powiek obu stronom małżeństwa – zwłaszcza wtedy, gdy rozstają się w złej atmosferze, a jedna z nich wnioskuje o rozwód z orzeczeniem o winie. Co dzieje się na sali sądowej podczas rozwodu? Pytania i odpowiedzi obu stron są niezwykle ważne, ponieważ pozwalają między innymi na ustalenie, po czyjej stronie leży wina rozkładu pożycia, w jakich kwestiach małżonkowie się ze sobą nie zgadzają czy jakie mają żądania względem drugiej strony. Pytania przy rozwodzie dotyczą naprawę wielu sfer wspólnego życia i niekiedy mogą zaskoczyć zarówno powoda czy powódkę, jak i pozwanego lub pozwaną – na każde z nich warto jednak odpowiadać zgodnie z posiadaną wiedzą, a także zgodnie ze stanem faktycznym. Co mówić w sądzie podczas rozwodu? W jaki sposób przygotować się do rozpraw? Jakie pytania padną na rozprawie rozwodowej z orzekaniem o winie? O tym wszystkim poniżej – zapraszamy do lektury!

Rozwód z orzekaniem o winie – prawnik przygotowujący klientów do sprawy – itogis.pl
Fot. Rozwód z orzekaniem o winie – o tym, jakie pytania padną na rozprawie, uprzedzają klientów ich adwokaci.

Rozwód z orzekaniem o winie – jakie pytania padną…

Tak, jak zostało to już wspomniane, pytania zadawane przy rozwodzie przez sędziego lub sędzinę oraz adwokatów mogą dotyczyć różnych sfer życia. Ich tematyka będzie zależała od tego, czy małżonkowie rozwodzą się z orzekaniem o winie, czy nie. W scenariuszu z ustalaniem winy pytania będą oczywiście zakrojone na szerszą skalę i mogą obejmować naprawdę wiele szczegółów pozwalających na ustalenie, czyje działania tak naprawdę doprowadziły do rozkładu pożycia. Czasem sposób formułowania pytań przez adwokata drugiej strony może być skomplikowany i „podchwytliwy” – wszystko po to, by zdezorientować jedną ze stron konfliktu i wyprowadzić ją z równowagi. Na takie zachowanie zdecydowanie warto uważać, ponieważ zalicza się ono do brudnych sztuczek rozwodowych stosowanych przez strony, o których również przeczytasz na naszym blogu.

Rozwód – pytania wstępne

Niezależnie od tego, czy rozwód przebiega z orzekaniem o winie czy bez, sąd zada stronom podstawowe pytania, by ustalić najważniejsze informacje – między innymi o dacie zawarcia związku małżeńskiego, o tym, czy jest to pierwszy związek małżeński obu stron, czy w trakcie trwania związku zostały zawarte umowy małżeńskie. Oprócz tego sąd będzie chciał ustalić, czy w związku pojawiły się dzieci oraz czy któryś z małżonków opiekuje się dziećmi z poprzednich związków lub ze związku pozamałżeńskiego.

Rozwód – pytania na rozprawie dotyczące rozkładu pożycia

Następne pytania będą dotyczyły okoliczności rozpadu związku. Sąd może przykładowo pytać o to, jak wyglądało pożycie małżeńskie po ślubie i co doprowadziło do zerwania więzi (fizycznych, materialnych i emocjonalnych) z drugą osobą (co jest szczególnie ważne w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie). Dodatkowo sąd poprosi o osadzenie wydarzeń prowadzących do rozpadu małżeństwa w czasie, a także o odpowiedź na pytania o obecny stan małżeństwa: – czy małżonkowie mieszkają razem;

– jak będzie wyglądała ich sytuacja lokalowa po rozwodzie;

– czy korzystają z jednego, czy może z osobnych kont bankowych etc.

Oprócz tego mogą pojawić się pytania o dowody przedstawione przez obie strony –zarówno w pozwie, jak i w odpowiedzi na ten pozew, a także interakcje z powołanymi na świadków osobami, na co warto być przygotowanym przy rozwodzie – pytania do świadków oraz odpowiedzi na nie to ważna część dochodzenia do prawdziwych wniosków i do naświetlenia najważniejszych okoliczności rozstania.

Rozwód – jakie pytania zadaje sąd, by poznać ustalenia między małżonkami?

Sąd zapyta również małżonków o ich ustalenia oraz żądania dotyczące – przykładowo – podziału majątku. Najważniejszą kwestią jest tu zwykle podział nieruchomości. W ten sposób sąd chce upewnić się, że potrzeby mieszkaniowe obu stron po rozwodzie pozostaną zaspokojone (może także zapytać o szczegółowy sposób podziału lub rozwiązanie tej kwestii w inny sposób). Jeśli w związku małżeńskim pojawiły się dzieci, wówczas też koniecznym będzie odpowiedzenie na pytania o podział opieki i zapewnienie małoletnim właściwych warunków oraz wychowania.

Jak odpowiadać na pytania na sprawie rozwodowej?

Najważniejszą zasadą odpowiadania na pytania w sądzie jest bezpośrednie zwracanie się do sędziny lub sędziego – wraz ze słowami „wysoki sądzie” (nawet w sytuacji, w której pytania zadaje adwokat). Warto podczas całej rozprawy mieć nerwy na wodzy – mimo iż to trudne zadanie, to krótkie, zwięzłe i – co najistotniejsze – zgodne z prawdą odpowiedzi zwiększają naszą szansę na osiągnięcie zamierzonych celów. Do sądu oraz innych uczestników rozprawy należy oczywiście odnosić się z szacunkiem i należytą powagą.

***

Jeśli stoisz przed decyzją o rozwodzie, a zwłaszcza rozwodzie z orzekaniem o winie, pierwszym krokiem powinno być sporządzenie pozwu, który jasno wykaże zarówno rozkład pożycia, jak i udowodni złe postępowanie drugiej strony. Taki pozew sporządzisz w generatorze pozwów i wniosków sądowych Itogis.

O nas