powrót

Uzasadnienie rozwodu w pozwie – jak je napisać?

Jednym z najważniejszych elementów pozwu o rozwód (oprócz informacji o roszczeniach oraz danych pozwalających na identyfikację stron sprawy) jest uzasadnienie pozwu o rozwód. Uzasadnienie jest konieczne do zamieszczenia zarówno w pozwie o rozwód bez orzekania o winie, jak i w pozwie który ma na celu rozejście się małżonków przy jednoczesnym stwierdzeniu winy za rozkład pożycia małżeńskiego jednego z nich. W jaki sposób napisać takie uzasadnienie? Czym są przesłanki negatywne, a czym przesłanki pozytywne do rozwodu? I wreszcie: w jaki sposób różni się uzasadnienie pozwu rozwodowego z orzekaniem o winie od pozwu bez chęci orzekania w tej kwestii? Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące uzasadnienia pozwu o rozwód znajdują się w poniższym artykule…

Negatywne i pozytywne przesłanki rozwodu

Aby rozwód doszedł do skutku, w części pozwu z uzasadnieniem, powódka bądź powód muszą wyszczególnić przesłanki wskazujące na całkowity i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, bez możliwości odbudowy tych więzi w aspekcie fizycznym, uczuciowym i ekonomicznym. Warto przy tym wiedzieć, że aby uzyskać decyzję sądu o rozwodzie koniecznym jest, by przesłanki do rozwodu były pozytywne. Co to oznacza w praktyce? Chodzi przede wszystkim o udowodnienie wspomnianego powyżej rozkładu pożycia małżeńskiego, a więc opisanie kwestii stosunków ekonomicznych między małżonkami, ich wzajemnych, codziennych relacji, a także innych okoliczności wskazujących na ustanie pożycia.

Sąd odmówi z kolei rozwodu tym małżeństwom, u których występują negatywne przesłanki rozwodu. Oznacza to, że formalne zakończenie związku nie będzie możliwe, jeśli taka sytuacja godziłaby – przykładowo – w dobro małoletnich dzieci czy dobro małżonka. Generalnie przesłanki negatywne do rozwodu to wszystkie te powody, które nie są zgodne z zasadami współżycia społecznego. Sąd nie orzeknie o rozwodzie, jeśli – dla przykładu – mąż postanawia zostawić chorą żonę, a żona pozostawi męża w niedostatku.

Jak uzasadnić pozew o rozwód bez orzekania o winie?

Uzasadnienie pozwu o rozwód bez orzekania o winie powinno zawierać zwięzły opis przyczyn, dla których obie strony postanowiły się rozstać. Ważne, by w pozwie nie opisywać całej historii małżeństwa, a jedynie fakty istotne dla sprawy. W uzasadnieniu można więc podać informacje o tym, kiedy stosunki między partnerami zaczęły się psuć (będzie to istotne dla ustalenia, ile trwa rozkład pożycia małżeńskiego), a także jakie były przyczyny takiej sytuacji. Jeśli dla sprawy istotnym będzie opisanie konkretnych wydarzeń wpływających na decyzję, to warto zawrzeć informacje również o nich. Trzeba pamiętać, że uzasadnienie pozwu o rozwód musi tłumaczyć – oprócz decyzji o rozstaniu – również wysuwane wobec pozwanego lub pozwanej roszczenia (mowa tu o uzasadnieniu podziału władzy rodzicielskiej, jakiej planuje dokonać para czy o wniosku o alimenty).

Pamiętajmy, że sytuacją idealną dla uzyskania rozwodu bez orzekania o winie jest ta, w której para próbowała wcześniej dojść do porozumienia i zdecydowała się na mediację lub terapię par. Jeśli tak było, warto zawrzeć taką informację w uzasadnieniu. Jeśli nie – należy zawrzeć w uzasadnieniu dopisek, że w istotnych kwestiach (przykładowo – w podziale majątku) małżonkowie porozumieli się bez mediacji i nadal nie zmienili zdania co do rozstania.

Rozwód z orzeczeniem o winie – przesłanki, które można zawrzeć w uzasadnieniu

Uzasadnienie pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie wygląda nieco inaczej, niż w przypadku rozwodu bez orzekania o tym, kto jest winny rozpadu małżeństwa. Musi oczywiście zawierać wszelkiego rodzaju informacje, które zostały opisane powyżej, a oprócz tego opis konkretnych sytuacji wskazujących na ewidentną winę drugiej strony.

Niestety opisywanie tego rodzaju sytuacji i okoliczności może wywoływać wiele przykrych emocji – zwłaszcza jeśli powodem rozwodu jest przemoc w rodzinie, uzależnienie od alkoholu męża lub żony i spowodowane tym zaniedbania, oszustwa finansowe, notoryczne zdrady partnera lub inne, traumatyczne dla powoda czy powódki wydarzenia. Dla uwiarygodnienia uzasadnienia pozwu rozwodowego warto załączyć do niego wszelkiego rodzaju dowody, które udało się zgromadzić. Mogą to być bilingi telefoniczne, kopie obdukcji, potwierdzenie założenia niebieskiej karty, zdjęcia, ale również zeznania świadków (sąd prawdopodobnie powoła te osoby do składania zeznań podczas trwania procesu rozwodowego).

Dwie obrączki i długopis, jako symbole papierów rozwodowych do podpisania - itogis.pl
Fot. Aby rozwód doszedł do skutku, uzasadnienie w pozwie powinno zawierać pozytywne przesłanki wskazujące na rozkład pożycia małżeńskiego.

***

Więcej informacji na temat tego, co powinien zawierać pozew rozwodowy znajduje się w tekście Jak napisać pozew rozwodowy – samodzielnie, szybko i skutecznie. Dodatkowo zachęcamy do skorzystania z naszego wirtualnego generatora pozwów, stworzonego przy współpracy specjalistów – prawników oraz informatyków. Narzędzie to znacznie ułatwi proces tworzenia pozwu, a dodatkowo skróci czas poświęcony tej czynności.

O nas