powrót

Wizyta kuratora przed sprawą o pozbawienie władzy rodzicielskiej – na co się przygotować?

Wywiad kuratora sądowego może zostać zlecony w różnych sytuacjach – zazwyczaj ma on miejsce przed rozwodem, gdy w małżeństwie są małoletnie dzieci. Często jest on również praktykowany przed rozwodem, w ramach którego ma rozstrzygnąć się sprawa o pozbawienie władzy rodzicielskiej. I nic w tym dziwnego – dla pełnego obrazu sytuacji w rodzinie sąd musi dysponować opinią bezstronnego specjalisty, który – po zrobieniu wywiadu – sporządzi stosowny raport, będący jedną z podstaw decyzji sądu o przyznaniu lub odebraniu władzy rodzicielskiej. Jak wygląda wizyta takiej osoby? Czy kurator może przyjść bez zapowiedzi, rozmawiać z dzieckiem lub czy może pojawić się w naszym domu w weekend? Jak przygotować się do wywiadu i czy w ogóle trzeba podejmować jakieś przygotowania? Odpowiedzi na te i inne pytania związane z wizytą kuratora przed sprawą o pozbawienie władzy rodzicielskiej znajdziesz w naszym artykule.

Wywiad środowiskowy kuratora sądowego – kto go zleca?

Wizytę kuratora w rodzinie, co do której toczy się postępowanie, zleca sąd. Warto jednak pamiętać o tym, że raport sporządzony przez kuratora w wyniku takiej wizyty nie jest decydującym argumentem za lub przeciwko odebraniu jednej ze stron sprawy władzy rodzicielskiej – sąd bowiem musi rozpatrzyć również inne dowody, takie jak zeznania świadków, nagrania, opinie specjalistów (w tym psychologów) i wszystko to, co mogłoby pomóc obiektywnie rozstrzygnąć o słuszności odebrania (lub nie) władzy rodzicielskiej.

Więcej informacji o takich okolicznościach znajduje się w jednym z naszych poprzednich artykułów – Pozbawienie praw rodzicielskich – co jest przyczyną odebrania władzy rodzicom i czym to skutkuje, do którego lektury serdecznie zachęcamy.

Kurator sądowy – co robi podczas wizyty?

Co sprawdza kurator sądowy podczas wizyty i jak może ona przebiegać? Najważniejszym zadaniem urzędnika jest ustalenie, w jakich warunkach wychowuje się dziecko – czy ma odpowiednią przestrzeń do odpoczynku, nauki i zabawy, jakie jest jego samopoczucie, czy ma wystarczające środki zaspokajające jego podstawowe potrzeby i czy rodzice zapewniają mu możliwość realizacji zainteresowań, pasji, spędzania wolnego czasu w odpowiedni dla małoletniego sposób. Podczas czynności kurator przygląda się zazwyczaj normalnemu trybowi dnia rodziny – w zależności od tego, w jakim momencie wkroczy w życie rodzinne, może sprawdzić, jaki przebieg mają poranki czy też popołudnia.

Czy kurator może rozmawiać z dzieckiem?

Wiele osób zastanawia się również, czy kurator może rozmawiać z dzieckiem. Odpowiedź na to pytanie brzmi: tak – i robi to zdecydowanie często. Warto tutaj dodać, że urzędnik może odbyć taką rozmowę na osobności – podobnie jak z każdym z rodziców dziecka. Chodzi tu o to, by obecność jednego członka rodziny nie wpływała w jakikolwiek sposób na odpowiedzi oraz szczerość innej osoby.

Wizyta kuratora sądowego w domu – itogis.pl
Fot. Podczas wizyty kuratora sądowego w domu mają miejsce rozmowy z domownikami (w tym z dzieckiem) oraz przyglądanie się codziennemu trybowi życia rodziny.

Czy kurator może przyjść w weekend lub bez zapowiedzi?

Kiedy przychodzi kurator rodzinny? Na to pytanie nie ma z kolei jednoznacznej odpowiedzi. Urzędnik musi pojawić się w domu rodziny nie później niż 14 dni po wydaniu decyzji o wizycie przez sąd – nie ma jednak odgórnie wyznaczonej daty. Wiadomo, że wizyta ta powinna odbyć się w godzinach od 6.00 do 22.00, a urzędnik z reguły nie uprzedza wcześniej, kiedy ani o której godzinie się pojawi. Spotkanie może być zrealizowane także w weekend lub w dni wolne, natomiast wówczas najczęściej kurator na krótko przed wizytą dzwoni do zainteresowanych, by upewnić się, że rodzina przebywa w miejscu zamieszkania.

Jeśli urzędnik nie zastanie nikogo w domu, wówczas powiadomi rodzinę o próbie podjęcia kontaktu. Niektórzy zostawiają w tym celu informację na kartce przy drzwiach, inni – jeśli jest taka możliwość – przekazują ją sąsiadom, a jeszcze inni dzwonią do rodziny, by przekazać informację o próbie kontaktu. Jeśli tak się stanie, wówczas kurator będzie próbował odwiedzić dane mieszkanie czy dom raz jeszcze.

Czego nie może kurator rodzinny?

Co do zasady, kurator rodzinny na wizycie przed sprawą o pozbawienie władzy rodzicielskiej, nie może przeszkadzać w toczącym się rytmie dnia – oznacza to, że nie zatrzyma on w domu dzieci spieszących się do szkoły czy rodziców zmierzających do pracy, a także nie zakłóci posiłku, wspólnej nauki czy zabawy – ewentualne rozmowy z członkami rodziny powinien odbywać pomiędzy tymi aktywnościami. Kurator może podejmować działania jedynie wówczas, gdy dobro dziecka (lub innego członka rodziny) jest zagrożone – przykładowo, jeśli urzędnik jest świadkiem przemocy (psychicznej, fizycznej czy seksualnej) musi zawiadomić o tym stosowne organy – policję, sąd, pogotowie rodzinne i inne.

*** Jeśli planujesz wszczęcie sprawy o pozbawienie władzy rodzicielskiej lub chcesz rozstrzygnąć tę kwestię podczas rozwodu, zachęcamy do lektury naszego artykułu dotyczącego tego, jak prawidłowo napisać wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej oraz do skorzystania z naszego intuicyjnego generatora wniosków i pozwów sądowych.

O nas