powrót

Wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego – jak go napisać i kiedy złożyć

Otrzymanie spadku kojarzy się większości z nas z powiększeniem majątku spadkobiercy. Niestety spadkodawca nie zawsze pozostawia po sobie oszczędności, cenne przedmioty czy nieruchomości – czasem dzieje się wręcz przeciwnie. W momencie, w którym spadkobierca dziedziczy schedę po spadkodawcy, do masy spadkowej wchodzą także jego długi. Co prawda można dziedziczyć taki spadek z dobrodziejstwem inwentarza, jednak zdecydowanie częstszym rozwiązaniem jest odrzucenie spadku. A co w sytuacji, gdy spadkobiercą jest dziecko? Co trzeba zrobić, by możliwe było odrzucenie spadku w imieniu małoletniego w sądzie lub u notariusza i by było to skuteczne? Ile czasu na odrzucenie spadku w imieniu dziecka ma jego rodzic? Czy można zrobić to w ramach złożenia jednego wniosku? O tym poniżej – zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami artykułu.

Odrzucenie spadku przez małoletniego – w jakich okolicznościach warto odrzucić spadek?

Wniosek o odrzucenie spadku w imieniu dziecka (a raczej dwa rodzaje wniosków – o czym piszemy poniżej) należy złożyć w sytuacji, w której rodzic dziecka zdaje sobie sprawę z tego, że masa spadkowa zawiera długi przekraczające jej wartość. Wniosek do sądu o odrzucenie spadku przez małoletniego warto złożyć w dwóch sytuacjach:

  • gdy dziecko zostało wyraźnie wskazane jako spadkobierca w testamencie osoby zmarłej;
  • gdy rodzic dziecka był głównym spadkobiercą, jednak odrzucił spadek, w efekcie czego prawo do schedy zyskał zstępny, a więc jego dziecko.

Sytuacja ta dotyczy wyłącznie małoletnich dzieci, ponieważ osoby dorosłe, które ukończyły 18 rok życia, są w pełni zdolne do podejmowania czynności prawnych i samodzielnie mogą odrzucić spadek.

Młotek sędziowski i publikacja zatytułowana ‘Prawo spadkowe’, a w niej o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego - itogis.pl
Fot. Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego warto rozważyć, gdy spadkodawca pozostawił po sobie długi.

Ile czasu ma rodzic na odrzucenie spadku w imieniu dziecka?

Kiedy musi nastąpić zrzeczenie się spadku przez małoletniego? Termin jest jasno określony i wynosi on 6 miesięcy. Generalnie wedle przepisów prawa,spadkobierca ma pół roku,od momentu dowiedzenia się, że został spadkobiercą, na decyzję co do dalszego postępowania ze schedą – może ją odrzucić lub przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza. W sytuacji, w której prawo do dziedziczenia nabywają dzieci (gdy ich rodzic odrzucił spadek), procedura się wydłuża. Po odrzuceniu spadku należy więc jak najszybciej złożyć pisma potocznie określane jako wnioski o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego do sądu, by zaoszczędzić sobie zbędnych nerwów.

Jeśli jednak procedura wnioskowania zrzeczenia się spadku przez małoletniego przedłuży się, a wszystkie formalności przekroczą 6 miesięcy, nie należy się martwić. Orzecznictwo sądowe w tym zakresie mówi jasno: okres, w którym rozpatrywany jest wniosek o odrzucenie spadku przez małoletniego nie liczy się do biegu okresu, w którym ustawowo należy odrzucić spadek. Warunkiem jest jednak złożenie stosownego wniosku do sądu.

Wniosek o zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego – jak napisać i o czym pamiętać?

Jak napisać wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletnich dzieci? Do pobrania w Internecie dostępnych jest wiele wzorów takich wniosków, natomiast ich wypełnienie jest szczególnie ważne w kontekście przekonania sądu, co do słuszności zawartych w nich argumentów. Koniecznym będzie więc napisanie uzasadnienia. Zazwyczaj zawiera ono po prostu wskazanie, że długi po ojcu lub matce osoby składającej wniosek, czyli długi po dziadku lub babci małoletniego spadkobiercy, przekraczają wartość samego spadku. Dziecko nie może samodzielnie odrzucić takiego spadku, więc niezbędne będzie złożenie dwóch wniosków.

  • Pierwszy z nich to wniosek o wyrażenie zgody na podjęcie w imieniu małoletniego czynności przekraczającej zwykły zarząd w postaci złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku (potocznie określany jako wniosek o zgodę na odrzucenie). Po rozpatrzeniu tego wniosku sąd udziela zgody na działanie w imieniu małoletniego. Oprócz samego wniosku należy również dołączyć do niego odpis aktu urodzenia dziecka, dowód opłaty sądowej, akt zgonu osoby, po której spadek jest odrzucany, potwierdzenie odrzucenia spadku przez rodzica dziecka. We wniosku musi oczywiście znaleźć się uzasadnienie co do tego, dlaczego chce się odrzucić spadek w imieniu małoletniego.
  • Drugi z nich to wniosek o odebranie i zatwierdzenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego (potoczenie określany jako właściwe odrzucenie). Tutaj również należy dołączyć kopię aktu zgonu spadkodawcy, a także napisać uzasadnienie do wniosku, dzięki któremu sąd będzie wiedział, że rodzic reprezentuje wolę małoletniego.

Gdzie złożyć wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego i ile to kosztuje?

Oba opisane powyżej wnioski o zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego muszą zostać złożone do sądu rejonowego (do wydziału rodzinnego i nieletnich), właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka lub miejsca jego pobytu. Opłata za pierwszy wniosek wynosi 40 złotych, natomiast za drugi – 100 złotych, więc w przypadku, gdy dzieci – spadkobierców jest więcej, warto ująć je w ramach jednego wniosku, bez tworzenia osobnych dla każdego dziecka.

Zanim dojdzie do odrzucenia spadku przez małoletniego – o co pyta sąd?

Przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego jego rodzicom, sędzia zazwyczaj przesłuchuje tylko wnioskodawców i na podstawie ich zeznań wydaje decyzję. Jeśli uzasadnienie odrzucenia spadku przez małoletniego jest jasne, a wniosek nie ma braków formalnych, sąd wydaje pozytywną decyzję.

Po uzyskaniu zgody na odrzucenie wniosku w imieniu małoletniego, rodzic musi udać się do sądu lub notariusza (w zależności od tego, na jakiej drodze odrzuca spadek) i złożyć tam oświadczenie o odrzuceniu spadku przez dziecko. Dokładnie taka sama procedura dotyczy odrzucenia spadku małoletniego mieszkającego za granicą czy odrzucenia spadku w imieniu małoletniego przez jednego rodzica.

Po więcej informacji z obszaru władzy rodzicielskiej i prawa rodzinnego zapraszamy na blog z poradami Itogis.

O nas