powrót

Wniosek o uregulowanie władzy rodzicielskiej – kiedy i gdzie go złożyć?

Zazwyczaj przed rozwodem lub rozstaniem para reguluje podział zgromadzonego majątku, zobowiązania oraz inne kwestie, które do tej pory były wspólne, natomiast od tej pory takie nie będą. Zdecydowanie uregulowaniu podlega również kwestia władzy rodzicielskiej nad dziećmi urodzonymi w trakcie trwania związku (niezależnie od tego, czy chodzi o związek małżeński, czy tak zwany konkubinat). W tym celu można złożyć wniosek o uregulowanie władzy rodzicielskiej (w konkretnych okolicznościach) lub zawrzeć porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej. W których sytuacjach wybiera się pierwsze rozwiązanie, a w których lepiej postawić na porozumienie? Gdzie i jak składać wniosek o uregulowanie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej rodziców żyjących w rozłączeniu? Ile kosztuje złożenie takiego wniosku? O tych i o innych aspektach dotyczących regulacji kwestii wypełniania władzy rodzicielskiej między małżonkami piszemy poniżej. Zapraszamy do lektury!

Porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej po rozwodzie

Obowiązkowym elementem wyroku rozwodowego jest orzeczenie o uregulowaniu władzy rodzicielskiej. Orzeczenie to nierzadko jest przyczyną konfliktu między małżonkami, natomiast pary, które są zgodne co do wykonywania obowiązków i wykorzystywania praw przysługujących im z uwagi na posiadanie władzy rodzicielskiej, mogą porozumieć się jeszcze przed faktycznym złożeniem pozwu rozwodowego. W jaki sposób to zrobić? Wystarczy załączyć do pozwu dokument potwierdzający porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej po rozwodzie – wówczas sąd zazwyczaj przychyla się do wspólnych ustaleń małżonków i wydaje orzeczenie zgodne z ich wolą.

Co musi znajdować się w porozumieniu o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej?

Pomijając oczywiście dane stron sprawy, dokument ten powinien zawierać ustalenia rodziców co do podziału wykonywania władzy rodzicielskiej (rozporządzanie majątkiem małoletniego dziecka, decyzje w kluczowych kwestiach wychowawczych, takich jak sposoby leczenia w przypadku choroby czy wychowanie w konkretnej wierze oraz wyboru szkoły i ścieżki edukacji). Oprócz tego w dokumencie porozumienia powinno znaleźć się ustalone przez małżonków miejsce stałego pobytu dziecka oraz opis uzgodnionych sposobów kontaktu (spotkania z drugim rodzicem, kwestia spędzania świąt, weekendów, wakacji).

Warto tutaj wspomnieć, że jeśli w małżeństwie pojawiło się więcej niż jedno dziecko, co do zasady przyjmuje się, że rodzeństwo powinno pozostać razem przy jednym rodzicu (chyba że dobro dzieci wymaga ich rozdzielenia – wówczas decyduje o tym sąd).

Wniosek o uregulowanie władzy rodzicielskiej rodziców żyjących w rozłączeniu

Jeśli rodzice w trakcie rozwodu lub rozstania nie mogą dojść do porozumienia, jedna ze stron może złożyć wniosek o uregulowanie władzy rodzicielskiej rodziców żyjących w rozłączeniu (nawet wówczas, gdy wcześniej doszło do porozumienia między małżonkami – zwłaszcza w sytuacji, w której postanowienia zawarte w porozumieniu są łamane i prowadzi to do krzywdy dziecka). Należy również pamiętać, że wniosek o uregulowanie władzy rodzicielskiej może do sądu złożyć osoba pozostająca niegdyś w konkubinacie, ponieważ mimo zawarcia małżeństwa między partnerami, po narodzinach dziecka automatycznie nakładane są na nich prawa i obowiązki wynikające z przejęcia władzy rodzicielskiej.

Wniosek o uregulowanie władzy rodzicielskiej – wzór

Wniosek o uregulowanie władzy rodzicielskiej musi oczywiście zawierać uzasadnienie jego złożenia. Najczęściej będzie to łamanie postanowień wcześniejszych ustaleń (w tym także brak zainteresowania jednego z rodziców kluczowymi kwestiami w wychowaniu dziecka, unikanie spotkań i kontaktów lub odwrotnie – ograniczanie kontaktu przez jedną ze stron). Z prawa do złożenia wniosku o uregulowanie władzy rodzicielskiej może także skorzystać para pozostająca w konkubinacie, ale planująca się rozstać – sąd oczywiście rozpatrzy taki wniosek.

Oprócz uzasadnienia, wniosek o uregulowanie władzy rodzicielskiej rodziców żyjących w rozłączeniu musi zawierać nowy, proponowany przez osobę składającą wniosek podział obowiązków względem dziecka, wynikających z posiadania władzy rodzicielskiej. Nie jest to jednak jedyna opcja – w piśmie można bowiem wnioskować również o ograniczenie władzy rodzicielskiej lub jej odebranie. Jeśli nie wiesz, jak powinien wyglądać taki wniosek, a internetowe wzory nie wpisują się w twoją sytuację, możesz skorzystać z generatora wniosków i pozwów Itogis. To narzędzie stworzone we współpracy najlepszych programistów i doświadczonych prawników, dostępne online i ułatwiające tworzenie pism sądowych – także wniosku w omawianej sprawie.

Wniosek o uregulowanie władzy rodzicielskiej – wzór - Itogis.pl
Fot. Wniosek o uregulowanie władzy rodzicielskiej – wzór z generatora pism procesowych Itogis.pl

Wniosek o uregulowanie władzy rodzicielskiej – opłata i miejsce składania

Wniosek o uregulowanie władzy rodzicielskiej składa się do sądu rodzinnego (do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich), właściwego dla miejsca zamieszkania (nie zameldowania) dziecka lub dla miejsca jego pobytu.

Opłata za złożenie wniosku wynosi 100 zł, przy czym osoba składająca pismo, w przypadku złej sytuacji materialnej, może ubiegać się o zwolnienie z tej opłaty. Warto pamiętać o tym, by złożyć wniosek kompletny, wraz z zadeklarowanymi załącznikami (dokumentami, nagraniami, zdjęciami), ponieważ sąd przy takich brakach z pewnością wezwie wnioskodawcę do ich uzupełnienia, co wydłuży całą procedurę.

O nas