powrót

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem – co trzeba wiedzieć

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem na czas trwania postępowania rozwodowego to sposób na zapewnienie sobie przebywania – w ramach ustalonego wcześniej planu – z dzieckiem. Takie posunięcie jest niekiedy koniecznością – zwłaszcza jeśli jedno z małżonków celowo ogranicza kontakty i manipuluje relacją, chcąc przy tym osłabić więź między dzieckiem i drugim rodzicem.  Gdzie znaleźć wzór wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem, w jaki sposób złożyć taki wniosek i ile czeka się na jego rozpatrzenie? Odpowiedzi na te pytania znajdują się poniżej. Zapraszamy do lektury!

Prawne uregulowanie kontaktów z dzieckiem – kiedy należy o nie zadbać?

O prawne uregulowanie kontaktów z dzieckiem należy zadbać od razu podczas decyzji o rozwodzie – zwłaszcza w sytuacji, w której wiadomo, że jedno z małżonków będzie utrudniać rozwód lub się na niego nie zgodzi. Dodatkowo, jeśli postępowanie rozwodowe ma trwać długo (na przykład z uwagi na konieczność przesłuchania wielu świadków i przedstawienia dowodów), także należy pomyśleć o złożeniu wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem. Później, już w trakcie rozwodu, można dostarczyć do sądu rodzicielski plan wychowawczy, określany również mianem porozumienia rodzicielskiego, na podstawie którego sąd podejmuje decyzję, co do kształtu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie (więcej informacji o tej procedurze znajduje się w artykule Rodzicielski plan wychowawczy – kiedy jest potrzebny i jak go przygotować).

Para w trakcie rozwodu dyskutująca o uregulowaniu kontaktów z dzieckiem – itogis.pl
Fot. O formalne uregulowanie kontaktów z dzieckiem warto zadbać już w momencie podjęcia decyzji o rozwodzie. Zabezpieczenie widzeń z dzieckiem to ważny element rozstania rodziców.

Wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem – opłata

Wysokość opłaty za złożenie wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem zależy przede wszystkim od trybu, w jakim jest on dostarczony do sądu. Jeżeli zostanie on złożony osobno, bez innych dokumentów, wówczas należy uiścić opłatę w wysokości 100 złotych. W przypadku, w którym wniosek składany jest wraz z pozwem o rozwód (co generalnie jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ od razu od złożenia pozwu będzie można ustalić, jak wygląda podział kontaktów z dzieckiem), nie podlega opłacie.

Wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem – wzór

Wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem powinien zawierać konkretne elementy, wśród których można wyróżnić:

  • oznaczenie typu pisma (jako wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem);
  • konkretne dane pozwalające zidentyfikować strony sprawy, a także oznaczenie sądu, do którego pismo jest kierowane;
  • osnowę wniosku, czyli de facto jego treść (o której więcej poniżej);
  • uzasadnienie złożenia wniosku, a więc wskazanie faktów, ze względu na które osoba składająca pismo zdecydowała się na stworzenie wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem (są to zazwyczaj wyjaśnienia dotyczące utrudniania kontaktów z małoletnim, wraz z opisem lub wskazaniem sytuacji czy świadków mogących potwierdzić zaistniałą sytuację);
  • podpis osoby składającej wniosek lub jej przedstawiciela, a także wykaz załączników (jeśli takowe są);
  • dowód uiszczenia opłaty (w przypadku konieczności jej poniesienia).

W samej treści wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem (a więc we wspomnianej powyżej osnowie wniosku) powinny znaleźć się szczegółowe informacje i ustalenia dotyczące podziału i terminów kontaktów z dzieckiem. W praktyce oznacza to, że należy uwzględnić nie tylko kontakty w „zwykłych” tygodniach (w ciągu roku szkolnego), ale również w święta – Bożego Narodzenia, Wielkanocne, Nowy Rok i inne. Ponadto dobrze jest opisać żądania co do kontaktów w weekendy, podczas wakacji, ferii zimowych etc. Wielu rodziców w ramach wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem wskazuje na chęć naprzemiennej opieki (dotyczy to zarówno weekendów, czyli spędzania ich raz u ojca, a raz u matki, jak i świąt i innych okresów czy ważnych okazji).

Gotowy wzór wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem bez problemu można znaleźć i wypełnić na stronie internetowej platformy Itogis. Zajmuje to średnio około godziny. Za niewielką opłatą narzędzie wygeneruje gotowe do złożenia w sądzie pismo.

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem – ile trwa?

To, ile trwa sprawa o ustalenie kontaktów z dzieckiem w sytuacji okołorozwodowej, zależy w praktyce od dostępności sędziów w danej placówce oraz od liczby spraw, jakimi aktualnie zajmuje się sąd. Nie zmienia to jednak faktu, iż wniosek o zmianę zabezpieczenia kontaktów z dzieckiem (wzór tego pisma również dostępny jest na platformie Itogis) czy po prostu o zabezpieczenie kontaktów powinien być rozpatrywany przez sąd priorytetowo z uwagi na dobro dziecka. Określa to artykuł 737 Kodeksu Prawa Cywilnego (przepis mówi o tym, że wniosek ma być rozpatrzony bezzwłocznie i nie później niż w ciągu tygodnia od jego wpłynięcia).

Więcej informacji w kwestiach dotyczących władzy rodzicielskiej i jej kształtu po rozwodzie znajduje się w poprzednich artykułach na blogu Itogis, do których lektury serdecznie zachęcamy.

O nas