powrót

Alimenty natychmiastowe na dziecko – co to jest, kto, kiedy i jak może się o nie ubiegać oraz ile może uzyskać

Alimenty natychmiastowe na dziecko to element planowanych zmian w prawie rodzinnym, który – z założenia – usprawnia procedurę przyznawania i wypłacania tego rodzaju świadczeń. Na czym ma polegać to usprawnienie? Kto, kiedy i od kiedy oraz w jaki sposób może – według zamysłu projektodawców – złożyć wniosek o alimenty natychmiastowe, no i o jakich kwotach tu mowa?

Pomysłodawcą zmian jest Ministerstwo Sprawiedliwości, które podkreśla, że natychmiastowe alimenty to przede wszystkim minimum formalności dla obywatela, mniejsze wydatki na ewentualną obsługę prawną (ze względu na swego rodzaju zautomatyzowanie procesu i brak konieczności wynajmowania adwokata), odciążenie dla sądów (jeśli chodzi o ilość pracy) oraz oczywiście szybsza realizacja bytowo-rozwojowych potrzeb dziecka, na rzecz którego alimenty natychmiastowe są wypłacane. Jak ma to wyglądać w praktyce?

Mama, dziecko, wniosek o alimenty natychmiastowe – itogis.pl
Fot. Alimenty natychmiastowe to oszczędność czasu i minimum formalności.

Alimenty natychmiastowe – strony

Tak samo jak w przypadku obowiązujących obecnie procedur, o alimenty natychmiastowe na dziecko może – zgodnie z projektem – wnioskować rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Świadczeniodawcą jest w tym przypadku drugi z rodziców, który mieszka osobno. Pozew o alimenty natychmiastowe można składać niezależnie od tego, czy rodzice dziecka są lub byli małżeństwem czy też nie. Alimenty natychmiastowe bez rozwodu również są możliwe do uzyskania w przypadku, gdy mąż lub żona przestają zaspokajać potrzeby rodziny (dziecka).

Uwaga! Jak wynika z założeń projektu, o alimenty natychmiastowe nie mogą starać się osoby, które już rozpoczęły starania o to świadczenie w dotychczasowej procedurze. Nie można również ubiegać się o nie, jeśli złożyło się już pozew rozwodowy albo sądowy wniosek o separację.

Alimenty natychmiastowe – wniosek

Wniosek o alimenty natychmiastowe ma być maksymalnie uproszczony i dostępny online na stronach rządowych. Do jego złożenia nie potrzeba żadnych dokumentów poza odpisem aktu urodzenia dziecka, na rzecz którego alimenty mają być wypłacane. Inne informacje wpisywane przez wnioskodawcę w formularzu mają funkcjonować na zasadzie oświadczenia. Nie trzeba więc załączać osobnych zaświadczeń potwierdzających na przykład wysokość dochodów czy zakres wydatków – jak ma to miejsce w funkcjonującej obecnie procedurze.

Pozew o alimenty natychmiastowe składa się do sądu. Ma on być rozpatrywany maksymalnie w ciągu 14 dni, a całą procedurę ma kończyć wydanie przez sędziego nakazu zapłaty alimentów z rygorem natychmiastowej wykonalności. Pozwany (lub pozwana) może się jednak od tej decyzji odwołać – wtedy sprawa kierowana jest do ponownego rozpatrzenia, ale już w standardowym trybie, co może potrwać wiele tygodni.

Zobacz też: Alimenty natychmiastowe na wniosek online >>

Alimenty natychmiastowe – kwoty

Kwota alimentów natychmiastowych przyznawanych na dziecko ma być niezależna od rzeczywistych kosztów jego utrzymania i realizowania różnorodnych potrzeb, ani też od możliwości zarobkowych strony pozywanej o alimenty czy też od realnie osiąganych przez nią dochodów. Wysokość tego świadczenia ma być obliczana wyłącznie w odniesieniu do obowiązującej w danym roku wysokości wynagrodzenia minimalnego brutto w kraju (dla przykładu obecnie – stan na maj 2022 – jest to 3010 zł) oraz zależeć od liczby dzieci. I tak:

  • alimenty natychmiastowe na jedno dziecko to 21% aktualnego wynagrodzenia minimalnego;
  • w przypadku dwojga dzieci tych samych rodziców alimenty natychmiastowe na każde z dzieci mają być równe 19% minimalnego, krajowego wynagrodzenia brutto;
  • jeśli dzieci jest troje, kwota należnych alimentów natychmiastowych to 17% wynagrodzenia minimalnego na każde z nich;
  • przy czwórce dzieci na każde przyznaje się po 15% wysokości obowiązującego wynagrodzenia minimalnego;
  • na każde z pięciorga i kolejne dziecko ma przypadać po 13% z kwoty brutto obowiązującego w danym roku minimalnego wynagrodzenia za pracę na pełnym etacie.

W tym roku, mając jedno dziecko, można byłoby uzyskać zatem w ramach natychmiastowych alimentów 632 zł miesięcznie. Przy piątce dzieci byłoby to 391 zł na każde, czyli w sumie 1955 zł co miesiąc. Z każdą zmianą ustawowego wynagrodzenia minimalnego w kraju wysokość alimentów natychmiastowych byłaby automatycznie przeliczana i aktualizowana – bez konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych wniosków w tej sprawie.

Alimenty natychmiastowe – od kiedy

Według założeń projektu ustawa wprowadzająca do polskiego prawa alimenty natychmiastowe miałaby wejść w życie pół roku po jej ogłoszeniu. Niestety, dotychczas nie została ona ogłoszona, zatem trudno powiedzieć, od kiedy alimenty natychmiastowe mogą ewentualnie zacząć obowiązywać.

***

Alimenty natychmiastowe to dobra opcja dla wszystkich, którym zależy na czasie w kwestii uzyskania świadczenia, dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w przypadku których długotrwałe oczekiwanie na decyzję o alimentach w standardowym trybie komplikowałoby sytuację bytową. Warto dodać w tym miejscu, że uzyskanie natychmiastowych alimentów nie zamyka drogi obowiązującej obecnie i wnioskowania o kwoty wyższe – adekwatne do bieżących potrzeb dziecka.

Więcej rozwiązań prawnych na www.itogis.pl

O nas