powrót

Brak seksu w małżeństwie – argument do rozwodu z orzeczeniem winy?

Brak współżycia fizycznego w małżeństwie może być poważnym problemem – zarówno dla kobiety, jak i dla mężczyzny. Czasem taka sytuacja stanowi nawet powód do podjęcia decyzji o rozstaniu – czy jednak to wystarczy, aby uzyskać rozwód? Dla niektórych osób zdecydowanie tak, ponieważ współżycie stanowi niezwykle ważną część wspólnej egzystencji. Co jednak z zapisami prawa i oceną sądu? Czy brak współżycia należy udowodnić, a jeśli tak – w jaki sposób należy to zrobić? Odpowiedzi na te i inne pytania związane z kwestiami rozwodowymi ze względu na brak współżycia znajdują się poniżej – zapraszamy do lektury!

Współżycie fizyczne a rozwód – brak kontaktów fizycznych nie wystarczy do rozstania

Zgodnie z polskim prawem, do udzielenia parze rozwodu konieczne jest potwierdzenie rozkładu wszystkich więzi małżeńskich. Zalicza się do nich przede wszystkim więzi emocjonalne (przywiązanie, wspólna egzystencja), gospodarcze (chodzi tu o relacje finansowe między partnerami) oraz fizyczne. Aby uzyskać rozwód, więzi te muszą ustać zupełnie i trwale – w praktyce oznacza to, że nie ma szans na ich odbudowę. Jeśli choć jedna z więzi nadal jest utrzymywana, wówczas rozstanie nie będzie mogło być „zalegalizowane” – brak pożycia małżeńskiego nie jest więc samodzielnie wystarczającym powodem do rozwodu (podobnie jak pojedyncza zdrada emocjonalna, o czym pisaliśmy już w tekście Zdrada emocjonalna w sądzie – czy może być podstawą do rozwodu).

Oczywiście w sytuacji, w której brak seksu między małżonkami przez miesiące czy lata związku doprowadzał do rozkładu wspomnianych wcześniej więzi, rozwód zostanie udzielony. Są to zazwyczaj okoliczności obejmujące ustanie pożycia, a w jego wyniku – powolne oddalanie się od siebie małżonków – spanie w osobnych pokojach, spędzanie czasu wolnego na własną rękę, oddzielne jeżdżenie na wakacje, pracę na własny rachunek (nawet pomimo braku intercyzy) etc. Umotywowanie takiego stanu rzeczy stosownymi dowodami (zeznaniami samych zainteresowanych oraz zeznaniami świadków, rachunkami, wyciągami z kont, nagraniami rozmów czy zapisami wiadomości internetowych) będzie dla sądu wystarczającym potwierdzeniem całkowitego i zupełnego rozkładu pożycia.

Brak seksu w małżeństwie – itogis.pl
Fot. Rozwód cywilny z powodu braku seksu w małżeństwie to trudny przypadek rozstania.

Mąż lub żona odmawia seksu – czy to powód do rozwodu z orzeczeniem o winie?

Czy uporczywe odmawianie współżycia przez męża lub żonę może być powodem do rozwodu – i to rozwodu z orzeczeniem o winie? Zdecydowanie tak. Natomiast zarówno uporczywe, jak i celowe unikanie zbliżeń fizycznych powiązane ze złą wolą musi zostać udowodnione na sali sądowej. Chodzi tu przede wszystkim o sytuacje, w których jedna ze stron używa argumentu seksu jako „karty przetargowej” – manipuluje partnerem, wpędza go w poczucie winy, odmawia zbliżeń lub obiecuje je jedynie po to, by uzyskać konkretne korzyści. Takie zachowanie w sądzie mogą potwierdzić zeznania (zarówno partnerów, jak i świadków) oraz dokumentacja zdarzeń – nagrania, zapisy wiadomości i inne. Warto tutaj dodać, że całkowity i zupełny rozkład więzi fizycznych będzie dla sądu oznaczał co najmniej kilkumiesięczną przerwę w kontaktach płciowych między małżonkami – jeśli więc podczas takiego okresu zdarzały się między nimi pojedyncze zbliżenia (powodowane na przykład wpływem wyjątkowych okazji, wakacji czy spożycia alkoholu), wówczas jest to dla sądu sygnał, że więź da się jeszcze odbudować.

Kiedy brak kontaktów fizycznych nie może być uznany za powód do rozwodu?

Nie wszystkie sytuacje związane z odmową współżycia między małżonkami są powodowane złośliwością czy manipulacją. Czasem dłuższe okresy bez zbliżeń wynikają po prostu z okoliczności zewnętrznych lub niezależnych od żony czy męża. Chodzi tu między innymi o długie, służbowe podróże, chorobę małżonka (również problemy natury psychologicznej) czy pobyty w szpitalu. W takiej sytuacji brak kontaktów fizycznych absolutnie nie może być poczytywany za winę jednej ze stron, ponieważ nie ma ona wpływu na tego typu okoliczności. Oczywiście w przypadku złożenia pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie z uwagi na brak współżycia, obie strony będę musiały udowodnić swoją rację.

Chcę się rozwieść – i co dalej?

Osoby, które chcą rozwodu, mają przed sobą nierzadko długą ścieżkę do osiągnięcia swojego celu – obejmującą nie tylko złożenie papierów rozwodowych, ale również liczne rozmowy z partnerem lub partnerką, ustalenia co do późniejszego funkcjonowania rodziny, czy co do podziału majątku.

Wszystkie powyższe elementy sprawiają, że cały proces może trwać naprawdę długo i być niezwykle stresujący. Więcej informacji o tym, jak się rozwieść – z orzeczeniem o winie lub bez orzekania o winie – zawarliśmy w artykule Rozwód – od czego zacząć? Rady prawnika, do którego lektury serdecznie zachęcamy. Oprócz tego, w przypadku potrzeby stworzenia pozwu o rozwód, proponujemy skorzystanie z naszego generatora pozwów online, skonstruowanego w ramach współpracy doświadczonych prawników oraz programistów.

O nas