powrót

Brak zgody na rozwód. Gdy małżonek nie zgadza się na rozstanie…

Kiedy związek się rozpada i jedno z małżonków składa do sądu pozew o rozwód, druga strona może zareagować różnie. Jedną z możliwych opcji jest brak zgody na rozwód – ze względów religijnych, dla dobra dzieci, aby ratować małżeństwo albo po prostu utrudnić życie żonie czy mężowi lub z innych powodów. Brak zgody na rozwód wyrażony przez jedną ze stron o niczym nie przesądza. W jakich sytuacjach nie dojdzie do rozwodu, a w jakich zostanie on orzeczony mimo sprzeciwu jednego z małżonków?

Przesłanki braku zgody na rozwód bywają różne, jednak taka odmowa przez jedną ze stron musi być odpowiednio uzasadniona przed sądem, który po przeprowadzeniu postępowania dowodowego orzeka, czy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia konieczny do rozwiązania małżeństwa. Zasady i możliwości orzeczenia rozwodu szczegółowo definiuje Kodeks rodzinny i opiekuńczy w artykułach 56 i 57.* W poniższym artykule znajdziesz ich kwintesencję. Zapraszamy do lektury.

Kiedy przy braku zgody na rozwód jednej ze stron może nie dojść do rozwodu?

Niezależnie od tego, że żona albo mąż nie chce dać rozwodu, sąd go nie orzeka, jeżeli uznaje, iż nie doszło do całkowitego i nieodwracalnego zerwania więzi małżeńskich lub jest szansa na ich odbudowanie. Rozkład pożycia małżeńskiego rozpatrywany jest w trzech aspektach: fizycznym, emocjonalnym i gospodarczym. Pierwszy odnosi się do utrzymywania przez małżonków stosunków seksualnych, drugi do kwestii czysto uczuciowych, a trzeci do wspólnego zamieszkiwania i prowadzenia gospodarstwa domowego. Orzeczenie rozwodu wymaga zerwania więzi małżeńskich w każdej z tych trzech sfer życia.

Jeżeli nastąpił rozkład pożycia, a jedna ze stron odmawia rozwodu, sąd nie orzeknie go w kilku przypadkach:

  • jeśli powód lub powódka ponosi (w ocenie sądu) całkowitą winę za rozpad małżeństwa (na przykład strona wnosząca o rozwód dopuściła się zdrady małżeńskiej, a drugie z małżonków ma nadzieję uratować związek);
  • jeżeli w małżeństwie są wspólne, małoletnie dzieci (lub dziecko), a rozwód (w ocenie sądu) może mieć negatywny wpływ na ich (jego) dobro (ocenia się to zarówno w aspekcie psychicznym jak i bytowym);
  • jeśli rozwiązanie małżeństwa stoi w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego (w kategorii tej mieszczą się różne sytuacje i rażące krzywdy, ale jedną z częstych jest między innymi zły stan zdrowia jednego z małżonków, który wymaga opieki lub innej pomocy).

Kiedy, mimo odmowy zgody na rozwód jednej ze stron, do rozwodu dochodzi?

Jak było wspomniane wcześniej, brak zgody na rozwód o niczym jeszcze nie przesądza. Jak więc uzyskać rozwód bez zgody małżonka? W jakich sytuacjach sąd rozwiąże małżeństwo mimo odmowy jednej ze stron?

Sprawdź, ile trwa rozwód oraz czy i jak można go przyspieszyć >>

Mediacje rozwodowe przy braku zgody na rozwód jednej ze stron - itogis.pl
Fot. Brak zgody na rozwód jednego z małżonków nie uniemożliwia rozwiedzenia się.

Co do zasady, zgoda na rozwód strony pozwanej nie jest niezbędna do tego, by sąd orzekł o rozwiązaniu małżeństwa, ale zwykle komplikuje to i nieco przedłuża postępowanie. Jeżeli w jego toku sąd uznaje, że nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego (czyli jednoczesny zanik więzi fizycznej, psychicznej i gospodarczej, bez szans na odbudowę tych relacji), mimo braku zgody na rozwód jednej ze stron, może go orzec. Powód (lub powódka) musi jedynie wcześniej udowodnić brak tych więzi i obalić ewentualne argumenty stojące za odmową rozwodu.

Zobacz, jak udowodnić brak pożycia małżeńskiego przed sądem >>

Jeśli – dla przykładu – jedno z małżonków nie zgadza się na rozwód z czystej złośliwości (co wcale nie jest rzadko spotykaną sytuacją), można powołać się na to, że brak zgody na rozwód jest w takim przypadku sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Sposobów obrony przed taką ewentualnością (to jest odmową rozwodu przez drugą stronę) jest więcej. Adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym doradzi odpowiednie działanie i argumentację w takiej sytuacji. Najpierw trzeba jednak zrobić ten pierwszy krok i w ogóle zawnioskować o rozwód.

Stwórz i złóż pozew o rozwód >>

*Kodeks rodzinny i opiekuńczy >>

O nas